Освітні інновації


Шегеда Антон Федорович,

завідувач лабораторії впровадження освітніх інновацій

Основні напрямки роботи: створення системи моніторингу закладів освіти, кваліметрія, інформаційно-методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій.

Відзнаки та нагороди: Відмінник освіти України (2000 р.). Почесна грамота Академії педагогічних наук України (2009 р.). Подячний диплом Всеукраїнського бюро Міжнародної громадсько-державної програми "Освіта дорослих України" за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО (2012 р.).