ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

των ΣΥ.ΦΑ.

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε. στις 01/09/2018 & το Δ.Σ. των Φαρμακοποιών του Κόσμου στις 12/09/2018 αποφάσισαν να συνεργαστούν στο πεδίο της αρωγής ανθρωπιστικής βοήθειας διαμορφώνοντας από κοινού δομές και διαδικασίες που θα καταστήσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τους πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) και τους συνεταιρισμένους φαρμακοποιούς αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(doc) (pdf)

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(doc) (pdf)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(doc) (pdf)

Σε συνεργασία με τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου