ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

στον Ψηφιακό Χώρο Διαλόγου & Συνεργασίας

Γενικές ΠληροφορίεςΠλαίσιο ΛειτουργίαςΔιαχείριση & ΕποπτείαΔήλωση Συμμετοχής & Εμπιστευτικότητας


Η εγγραφή γίνεται απευθείας στο forum - Η ενεργοποίηση της απαιτεί την αποστολή της Δήλωσης Συμμετοχής & Εμπιστευτικότητας
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον οι εργαζόμενοι / στελέχη των ΣΥ.ΦΑ. για τους οποίους έχει ήδη δημιουργηθεί σχετική υποομάδα συζήτησης στο forum

στον Κόμβο Τηλεδιασκέψεων

(+) (+) (+) (+)