ΙΣΤΟΡΙΑ

Της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος

Το σύνολο των πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών της χώρας δημιούργησαν το 1988 (στο 1ο Συνέδριο των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης) την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας προκειμένου να εκφραστούν με ενιαίο τρόπο, να προάγουν τα κοινά συμφέροντα τους, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν κοινές επιχειρηματικές ενέργειες.

Καρπός της κοινής αυτής δράσης είναι:

Το I.S.Co.Phar. (Information System of Cooperatives Pharmacists)

Πρόκειται για υπηρεσία που ανέπτυξε η Ο.Σ.Φ.Ε. για λογαριασμό των Συνεταιρισμών και απευθύνεται στις φαρμακοβιομηχανίες. Αποστολή του IScoPhar είναι να συλλέγει από τους ΣΥ.ΦΑ. πληροφορίες που αφορούν τις πωλήσεις φαρμάκων προς τα φαρμακεία, να επεξεργάζεται και να παραμετροποιεί τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και εν τέλει να προμηθεύει τα στατιστικά πλέον δεδομένα στις φαρμακευτικές εταιρείες / πελάτες.

Η LogisCoop – ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ.

Πρόκειται για εταιρεία με σκοπό:

   • Tην αποθήκευση & διανομή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων (3PL)
   • Tην ανάπτυξη συνεταιριστικών παραφαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. REALCARE και GREENCARE)
   • Την ανάπτυξη συνεταιριστικών φαρμακευτικών προϊόντων μέσω εξαγοράς αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων (π.χ. Vurdon, Abrobion κ.α.)

Το Δίκτυο Φαρμακείων Green Pharmacy

Πρόκειται για ένα σύγχρονο πανελλαδικό δίκτυο συνεταιρισμένων φαρμακείων με υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Κύριο μέλημα του δικτύου αποτελούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ασθενούς-πελάτη, καθώς και η ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και του φαρμακοποιού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξειδίκευσης και της ποιότητας των υπηρεσιών που εξασφαλίζει το δίκτυο στα φαρμακεία-μέλη του, αναγνωρίζοντας, τους φαρμακοποιούς ως σύμβουλους – υγείας, όπως ο σύγχρονος ρόλος τους απαιτεί.

Στρατηγικές επιλογές της ΟΣΦΕ στις υπό διαμόρφωση νέες συνθήκες:

 • Η ενίσχυση των ΣΥ.ΦΑ. στο πεδίο του χονδρεμπορίου φαρμάκων μέσω της επιμονής στην συνέργεια και της επένδυσης στην ποιότητα ώστε οι φαρμακοποιοί μέλη των ΣΥ.ΦΑ. να συνεχίζουν να εξασφαλίζουν στους ασθενείς τους εύκολη πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα ποιοτικών φαρμάκων.
 • Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών στους ΣΥ.ΦΑ. ώστε αυτοί με τη σειρά τους να στηρίξουν τους φαρμακοποιούς μέλη τους στην προσπάθεια που γίνεται για προσφορά ποιοτικών φαρμακευτικών και υγειονομικών υπηρεσιών, για ένταξη των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.