ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13/01/22 : Υπολείμματα Οικιακών Φαρμάκων (pdf ΙΦΕΤ) , (pdf Ο.Σ.Φ.Ε.)


Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

17/12/21 : Δ.Σ. "Πολλαπλή Θεματολογία"

26/11/21 : Δ.Σ. "Πολλαπλή θεματολογία"

05/11/21 : Δ.Σ. "Πολλαπλή θεματολογία"

25/10/21 : Δ.Σ. "Πολλαπλή θεματολογία"

21/10/21 : Δ.Σ. "Απολογισμός κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας Νο2"

15/10/21 : Δ.Σ. "Απολογισμός κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας Νο1"

04/10/21 : Δ.Σ. & Πρόεδροι ΣΥ.ΦΑ. : "ΕΕΦΕΤ"

03/10/21 : Δ.Σ. "Ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της Ο.Σ.Φ.Ε."

26/09/21 : Δ.Σ. "Συγκρότηση"

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΟΣΦΕ είναι μέλος των:

...