ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30/03/22 : Επερώτηση στην Βουλή σχετικά με τις ελλείψει φαρμάκων και τις προτάσεις της Ο.Σ.Φ.Ε.

24/03/22 : "Οι ΣΥ.ΦΑ. μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού των παίδων ενάντια στον HPV" Συνέντευξη του Προέδρου της ΟΣΦΕ

23/03/22 : Δημιουργία ιστοσελίδας με τις θέσεις της Ομοσπονδίας για τις ελλείψεις (fdaily)

18/03/22 : Η συνέντευξη τύπου της ΟΣΦΕ για τις ελλείψεις φαρμάκων

18/03/22 : Συνέντευξη του Προέδρου της ΟΣΦΕ στον ΣΚΑΙ Radio αναφορικά με τις ελλείψεις φαρμάκων (από 00:34:20 έως 00:46:45)

10/03/22 : Το κείμενο της ΟΣΦΕ για τις ελλείψεις "Θέσεις, Αντίκτυπος & Προτάσεις"

10/03/22 : Έγκριση εισόδου της ΟΣΦΕ στην ICHO

23/02/22 : Επιστολή προς Servier σχετικά με το κείμενο υπό τον τίτλο "Γενικοί Όροι Πωλήσεων"

23/02/22 : Αλλαγή έδρας της ΟΣΦΕ

15/02/22 : Απαιτήσεις του Νόμου σχετικά με τη διακίνηση των μέσω ατομικής προστασίας

14/02/22 : Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τον αποκλεισμό τον φαρμακαποθηκών από τον αναπτυξιακό νόμο.

10/03/22 : Κείμενο θέσεων της Ο.Σ.Φ.Ε. για τις ελλείψεις φαρμάκων "Ορισμός, Αιτίες, Αντίκτυπος & Προτάσεις"

10/03/22 : Είσοδος της ΟΣΦΕ στην IHCO (International Health Cooperative Organization)

09/03/22 : Στήριξη των Φαρμακοποιών του Κόσμου στην συλλογή υλικού για τον Λαό της Ουκρανίας

11/02/22 : Συνέντευξη του Προέδρου της Ο.Σ.Φ.Ε. στην κρατική ραδιοφωνία (από 1:36:35 έως 1:45:10)

10/02/22 : Ενημέρωση σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα PressIT

09/02/22 : Ενημέρωση σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης

07/02/22 : Ενημερωτικό Δελτίο Cooperatives Europe_Ιανουάριος 2022

04/02/22 : Παρουσίαση της ταυτότητας της Ο.Σ.Φ.Ε.

04/02/22 : Παρουσίαση της Ο.Σ.Φ.Ε. & των ΣΥ.ΦΑ.

04/02/22 : Αίτημα συμμετοχής στην Ο.Κ.Ε.

01/02/22 : Ενημερωτικό Δελτίο ICA_Ιανουάριος 2022

01/02/22 : Ενημερωτικό Δελτίο IHCO_Δεκέμβριος 2021

31/01/22 : Πρόεδρος ΟΣΦΕ : Η επιλογή να δίνονται τα νέα αντι-ιικά φάρμακα από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ είναι προβληματική

28/01/22 : Επιστολή προς ΠΦΣ αναφορικά με τα Φάρμακα Ειδικού Χειρισμού ("Φ.Υ.Κ.")

28/01/22 : Επιστολή προς Υ.Υ. αναφορικά με τις ελλείψεις φαρμάκων

21/01/22 : Επιστολή προς ΙΦΕΤ για απόσυρση οικιακών φαρμάκων & αμοιβή των ΣΥ.ΦΑ.

13/01/22 : Υπολείμματα Οικιακών Φαρμάκων (pdf ΙΦΕΤ) , (pdf Ο.Σ.Φ.Ε.)


ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΟΣΦΕ είναι μέλος των:

...

...