Programes

Perquè tothom inverteix en infraestructures, campanyes, tecnologia, publicitat de dubtosa o inexistent eficàcia,

aquesta és una nova Visió per dinamitzar i invertir en el valor amb més potencial: LES PERSONES.

Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea ... AEBC Orientadors


Idees que sorgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades

Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat, Idees , com ara aquesta, són les "bones noves idees" Sessions per promoure Una Millor Actitud Veure en el mapa

millores en les relacions satisfactòries i eficaces generen millores en la rendibilitat i la eficiència