Els Vivers de la dignitat

el Viver de Verdaguer

Els Qorners que porten efectes

Atol On es la Dignitat

A la cerca de les dignitats perdudes