Origens i Memòria

OrientaT CAT un programa per despertar el potencial i posar ho a treballar
“Cohesionar per Re Activar” Les darreres Experiències “ ens diuen i recomanen TRANSFORMACIONS , la proposta Natural en el núvol i al carrer tres eixos que faciliten l’inici del model