Liturgie

De abdijgemeenschap komt 3 maal per dag samen in de kerk om te bidden:

Morgengebed: 07h00 (zater-, zon- en feestdagen: 07h30)

Eucharistie: 11h45 (zon- en feestdagen: 11h00)

Avondgebed: 18h00

Van harte welkom!