Welkom bij OKRA-Niel

Wat is OKRA?

  • OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers. Je vindt in OKRA tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen activiteiten te doen. Daarbij krijg je de kans om je talenten te ontplooien, blijf je actief en kan je mee in de steeds evoluerende wereld. Het uiteindelijke doel is om tot een warmere samenleving voor iedereen te komen. En daar draagt elk lid van OKRA zijn of haar steentje toe bij. De inspiratie hiervoor haalt OKRA uit haar christelijke visie op mens en samenleving. Dat betekent dat voor OKRA volgende waarden zeer belangrijk zijn: solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Kwetsbare groepen krijgen daarbij extra aandacht.

  • OKRA is een open, kristelijke, respectvolle en actieve beweging. De beginletters van deze woorden vormen de naam OKRA.

  • OKRA is een beweging met waarden. De universele rechten van de mens en de fundamentele democratische waarden zijn haar richtsnoer in een open pluralistische geest met ruimte voor alle gezindten.

  • OKRA behartigt de belangen van 55-plussers door het geven van info en service over pensioenen, inkomen en zorgvoorzieningen, wonen, mobiliteit en een pak andere onderwerpen die 55-plussers aanbelangen.

  • OKRA voert acties voor de belangen van 55-plussers: daar waar de beslissingen genomen worden maar ook via beïnvloeding van de lokale politiek, manifestaties en ludieke acties.

  • OKRA bouwt aan een sterke vrijwilligersbeweging, biedt ontzettend veel kansen om als vrijwilliger aan de slag te gaan en wordt op alle niveaus gedragen door democratisch verkozen vrijwilligers.

Wat heeft OKRA-Niel te bieden?

Hoe voelt Okra Niel zich thuis in deze grote organisatie zoals hierboven uitgelegd? En hoe vullen wij in Niel de grote principes van Okra in?

Wij in Niel bouwden ons trefpunt 55+ uit tot ondertussen bijna 160 leden. Ons oudste actieve lid is 45 jaar ouder dan ons jongste. We bereiken dus een groot spectrum van de Nielse bevolking en proberen bijgevolg ons programma aan te passen aan een grote waaier van interesses en fysische mogelijkheden.

Iedere maand organiseren we een activiteit met het Paasfeest, Moederdagfeest, herfstfeest en Kerstfeest als jaarlijkse zekerheid. Maar er gebeurt daar meer dan zo maar aan tafel zitten, koffiedrinken en taart eten, en ondertussen babbelen. Bij ons wordt er gebadmintond, gefietst en pétanque gespeeld. Een paar keer per jaar trekken we erop uit voor een daguitstap en één keer per jaar maken we een meerdaagse buitenlandse reis.

Hierbij staat het contact en de vriendschap centraal. Je bent hierbij omringd door leeftijdsgenoten. En wat belangrijk is: het is allemaal best betaalbaar.

Ben je geïnteresseerd maar twijfel je nog?
Kom dan gerust eens langs. Je kan immers een paar keer deelnemen aan activiteiten, waarna je dan pas dient te beslissen of je lid wil worden van
OKRA-Niel.
Druk hier voor meer info over onze activiteiten.

Ben je overtuigd?
Vul dan de lidmaatschapsaanvraag in of neem gewoon contact op met onze teamleader: Guy Verheyden via e-mail of GSM 0497/84 65 00.

Het lidmaatschap van OKRA loopt van 1 januari tot 31 december en bedraagt voor een alleenstaande of gezinshoofd € 28.
Per gezin (alle gezinsleden wonen op hetzelfde adres) betaal je € 47.
Ben je een rusthuisbewoner of partner van een rusthuisbewoner maar woon je zelf nog thuis, betaal je maar € 11.
Wil je ook sporten dan betaal je € 8 extra voor de verzekering via OKRA-Sport+.

Je krijgt hier heel veel voor in de plaats.

  • Tien keer per jaar een ledenmagazine om u tegen te zeggen.

  • Tien keer per jaar een nieuwsbrief met de activiteiten van OKRA-Niel. Je vindt hier de recentste.

  • De leden van de OKRA vzw zijn via hun lidmaatschap goed en veilig verzekerd.

  • Zij kunnen ook genieten van kortingen in verschillende winkels en bij activiteiten (optredens, musea bezoeken,..)