Norsk Forening for Bildebehandling og Mønstergjenkjenning

NOBIM er et fagforum for bildebehandling og mønstergjenkjenning. NOBIM skal dekke alle interesser innenfor bildebehandling og mønstergjenkjenning, og være et kreativt møtested mellom dem som utvikler metoder og dem som søker etter løsninger på spesifikke problemer.

Nyheter

30. mars 2017

NOBIM er nå i full gang med planlegging av SCIA 2017 som vil bli holdt i Tromsø 12.-14. juni. Se SCIA2017.org for mer informasjon.


Hva gjør vi?

Kveldsseminar

Kveldsseminar er et gratis faglig seminar med temaer relatert til bildebehandling eller mønstergjenkjenning. På kveldseminar treffer du fagkollegaer i ditt distrikt.

NOBIM-konferansen

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og mønstergjenkjenning. Et perfekt sted for networking.

Neste NOBIM-konferanse vil bli holdt i 2018

SCIA-konferansen

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk koferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

SCIA 2017 vil bli holdt i Tromsø, Norge.

Bli Medlem?

Medlemmer i NOBIM får tilsendt informasjon om arrangementer, stillingsannonser og annen relevant informasjon. Ved NOBIM sine arrangementer får medlemmene noe redusert deltakeravgift.

Bedriftsmedlemer får gratis stilling-ledig-annonsering på våre nettsider og via e-post.

Medlemskapet koster kr. 150 for personlige medlemmer (kr. 0 for ikke-doktor studenter) og kr. 600 for bedriftsmedlemskap.

For melde deg eller din bedrift inn i NOBIM, send epost til styret@nobim.no

NOBIM 2017