Chế độ bảo hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 19-8

Quy định

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

(Mã số: QĐ-KT-08, ngày ban hành: 5/2012)

1. Mục đích

Quy định cách thức, nguyên tắc bảo hành sản phẩm sau bán hàng.

2. Nội dung

Tất cả các sản phẩm nhíp ô tô, vòng đệm lò xo, bu lông - đai ốc do Công ty sản xuất (có dấu nhãn hiệu hàng hóa) đều được xem xét hưởng chế độ bảo hành.

Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch của Công ty có trách nhiệm kiểm tra xác định chế độ bảo hành sản phẩm theo quy trình xử lý phản hồi khách hàng.

Khi khách hàng có yêu cầu hưởng chế độ bảo hành, khách hàng liên hệ với Công ty hoặc thông qua đại lý để đưa sản phẩm (đối với nhíp ô tô) hoặc mẫu sản phẩm (đối với vòng đệm lò xo, bu lông - đai ốc) về Công ty để kiểm tra.

2.1. Đối với nhíp ô tô

2.1.1. Sản phẩm được hưởng chế độ bảo hành có đủ các điều kiện sau:

+ Độ cứng đo trên sản phẩm hỏng cao hơn độ cứng tiêu chuẩn.

TCVN 2156-77: (39-47) HRC

+ Sản phẩm gãy sau khi ghép lại phải đúng với lá được bảo hành

+ Mặt cắt tại vị trí gãy nhìn thấy khuyết tật và nằm ngoài lỗ xantan.

+ Sản phẩm chưa qua sửa chữa, vẫn còn nguyên hình dạng, kích thước ban đầu.

*** Thời gian bảo hành: Chiều dày chỗ mòn nhất so với chiều dày thiết kế ≤ 0,3 mm đối với lá nhíp, 03 tháng với nhíp bộ.

2.1.2. Sản phẩm không được hưởng chế độ bảo hành:

+ Độ cứng đo trên sản phẩm hỏng nằm trong độ cứng tiêu chuẩn:

TCVN 2156-77: (39-47)HRC

+ Mặt cắt tại vị trí gãy không nhìn thấy khuyết tật và nằm tại vị trí lỗ xantan.

+ Chiều dày chỗ mòn nhất so với chiều dày thiết kế >0,3 mm.

+ Sản phẩm đã qua sửa chữa, không còn nguyền hình dạng thiết kế.

+ Sản phẩm lắp trên xe chở quá tải trọng quy định.

2.2. Đối với vòng đệm vênh, lò xo, bu lông - đai ốc:

Cách thức xác định sản phẩm do Công ty sản xuất.

Thông qua hợp đồng kinh tế hoặc hoá đơn mua hàng do Công ty cấp, hoặc dấu hiệu trên sản phẩm.

Chủng loại và thiết diện sản phẩm thông qua mẫu khách hàng gửi về.

2.2.1. Sản phẩm được hưởng chế độ bảo hành có đủ các điều kiện sau:

+ Sản phẩm bị gãy, nứt.

+ Sản phẩm không đảm bảo tính đàn hồi theo TCVN 130-77 hoặc cấp độ bền theo TCVN 1916-1995

2.2.2. Sản phẩm không được hưởng chế độ bảo hành:

+ Sản phẩm qua gia công nhiệt lại (mạ nóng, nhuộm đen lại ...).

+ Sản phẩm đã qua sử dụng quá 3 tháng trong môi trường có muối, axit; quá 6 tháng trong môi trường bình thường.

-------------------------------------------------------------------

*** Sản phẩm được hưởng chế độ bảo hành được Công ty làm thủ tục đổi lại sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm khác có giá trị tương đương tại Công ty.

*** Sản phẩm không được hưởng chế độ bảo hành được Công ty trả lại mẫu hoặc sản phẩm tại nơi nhận khiếu nại.