กศน.ตำบลบุญเรือง

Boon Rueng District Non-Formal and Informal Education Center


ประวัติตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ชุมชนเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า 200 ปี นับตั้งแต่กลุ่มราษฎรผู้ก่อตั้งหมู่บ้านและชุมชนตำบลบุญเรือง นำโดยนายเรือง เรืองวิลัย ได้อพยพมากจากอำเภอสา จังหวัดน่าน ได้เดินทางมาพบน้ำลำห้วยภูแกง (มีเถาวัลย์ป่าชื่อ ปูแกง จำนวนมาก) และสภาพป่า ดิน อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรจึงได้ประกอบวิธี จุดบั้งไฟขึ้นโดยนำบั้งไฟพาดบ่าองค์พระพุทธรูปเก่าแก่วัดร้างแห่งหนึ่งริมน้ำลำห้วยภูแกง ตั้งจิตอธิฐานว่าถ้าบริเวณป่าและแหล่งน้ำแห่งนี้สมควรจะสร้างบ้าน สร้างเรือน น้ำการเกษตรจะสมบูรณ์รุ่งเรืองขึ้น ขอให้บั้งไฟกระบองนี้ขึ้น จึงได้จุดบั้งไฟก็ขึ้นจนสุดสายตา นายเรือง เรืองวิลัย กับพวกจึงได้เดินทางกลับไปปรึกษาและขออนุญาตเจ้าเมืองน่าน นำราษฎรจากอำเภอสา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มาตั้งบ้านสร้างเมืองขึ้นจนก้าวหน้าเป็นชุมชนตำบลบุญเรือง มีพ่อเฒ่าแสน คำครุฑ เป็นกำนันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2374 เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง กศน.ตำบลบุญเรือง

กศน.ตำบลบุญเรือง ตั้งอยู่บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  • เนื้อที่ 2 งาน

  • จำนวนอาคารรวม 1 หลัง

  • จำนวนห้องทั้งหมด 5 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียน 1 ห้อง ห้องหนังสือ 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง และห้องน้ำ 2 ห้อง

  • จำนวนหนังสือใน กศน.ตำบล 300 เล่ม

  • พิกัดทางภูมิศาสตร์x 20.0016277 Y 100.3383347

  • แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค คือ ประปาหมู่บ้าน

  • ระบบการติดต่อสื่อสารมีสัญญาณโทรศัพท์ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี

บุคลากร

นางสาวรำไพพรรณ ยอดสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบุญเรือง