ศกร.ตำบลบุญเรือง

Boon Rueng District Non-Formal and Informal Education Center 


ประวัติตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

      ชุมชนเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า 200 ปี นับตั้งแต่กลุ่มราษฎรผู้ก่อตั้งหมู่บ้านและชุมชนตำบลบุญเรือง นำโดยนายเรือง เรืองวิลัย ได้อพยพมากจากอำเภอสา จังหวัดน่าน ได้เดินทางมาพบน้ำลำห้วยภูแกง    (มีเถาวัลย์ป่าชื่อ ปูแกง จำนวนมาก) และสภาพป่า  ดิน อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรจึงได้ประกอบวิธี จุดบั้งไฟขึ้นโดยนำบั้งไฟพาดบ่าองค์พระพุทธรูปเก่าแก่วัดร้างแห่งหนึ่งริมน้ำลำห้วยภูแกง ตั้งจิตอธิฐานว่าถ้าบริเวณป่าและแหล่งน้ำแห่งนี้สมควรจะสร้างบ้าน สร้างเรือน น้ำการเกษตรจะสมบูรณ์รุ่งเรืองขึ้น  ขอให้บั้งไฟกระบองนี้ขึ้น จึงได้จุดบั้งไฟก็ขึ้นจนสุดสายตา นายเรือง เรืองวิลัย กับพวกจึงได้เดินทางกลับไปปรึกษาและขออนุญาตเจ้าเมืองน่าน นำราษฎรจากอำเภอสา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มาตั้งบ้านสร้างเมืองขึ้นจนก้าวหน้าเป็นชุมชนตำบลบุญเรือง มีพ่อเฒ่าแสน คำครุฑ เป็นกำนันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2374 เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง ศกร.ตำบลบุญเรือง

     ศกร.ตำบลบุญเรือง ตั้งอยู่บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

    บุคลากร

นางสาวรำไพพรรณ  ยอดสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบุญเรือง