Rapport/Report

Rapport (svensk version)

Denna rapport sammanfattar symposiet och workshopen Naturbetesmarkernas framtid i Sverige, som hölls i Jönköping 8-9 mars 2017. Syftet med rapporten är att sammanställa första dagens presentationer men framförallt de tankar, idéer och förslag som framkom gällande potentiella åtgärder för att säkerställa ett framtida hållbart brukande av naturbetesmarker i Sverige.


Report (English version)

This report summarises the symposium and workshop The future of semi-natural pastures in Sweden, held in Jönköping March 8-9th 2017. The purpose of this report is to compile all the thoughts, ideas and suggestions that emerged from the workshop, regarding potential measures that could be implemented to ensure the future sustainable management of semi-natural pastures in Sweden. The report first summarises the presentations from the first day of the meeting to provide context to the feedback received from participating stakeholders.