Naturbetesmarkernas framtid i Sverige


Symposium och Workshop

8-9 mars 2017 i JönköpingStort tack till alla medverkande presentatörer, workshopledare och deltagare!

Naturbetesmarker hyser unika natur- och kulturvärden som idag är starkt hotade på grund av ett globaliserat intensivt jordbruk. Utöver dessa värden, som skapats av hundratals år av lågintensivt brukande av marken i form av slåtter och bete, fyller naturbetesmarker också en funktion för mjölk- och köttproduktion. Trots att vi sedan länge är väl medvetna om deras multifunktionalitet fortsätter andelen naturbetesmarker att minska. Vad är orsaken till detta? Är det brukarnas syn på produktion? Är det EU:s regelverk som styr? Vilken roll har konsumenter i detta? Det är en komplex kedja av åsikter, beslut, bidrag och handlingar som kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Det är viktigt att vi frågar oss om, och i så fall varför och hur, vi ska fortsätta bruka dessa marker.

Vi bjöd därför in till ett två dagars symposium och workshop för att diskutera naturbetesmarker och deras framtid i Sverige. Genom att samla olika aktörer i form av brukare, forskare, beslutsfattare, organisationer diskuterades naturbetesmarker med olika infallsvinklar för att få en djupare förståelse kring naturbetesmarkers värden, bevarandestatus och framtid.

För en summering av dessa dagar och diskussionerna som fördes kring naturbetesmarkernas framtid i Sverige, se denna rapport (svensk och engelsk version):


Presentatörer under symposiet 8 mars

Regina Lindborg, Stockholms Universitet

Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet

Hilda Runsten, LRF

Simon Jonegård & Claes Hellsten, Östra Vätterbranterna

Karl-Ivar Kumm, SLU

Johan Karlsson, SLU

Representanter från Jordbruksverket och Länsstyrelser

(med reservation för eventuella ändringar)


Fullständigt program


Registreringen är nu stängd.

-Symposiet och workshopen är kostnadsfria och finansieras av FORMAS

-De 40 första som registrerar sig bjuds på lunch och fika


Arrangerades av Emelie Waldén och Simon Jakobsson från Stockholms Universitet i samarbete med Göteborgs Universitet.

Frågor: Emelie Waldén (emelie.walden@natgeo.su.se) / Simon Jakobsson (simon.jakobsson@natgeo.su.se)