ADJECTIVELE

Formarea gradelor de comparație din engleză depinde de o regulă foarte simplă: lungimea adjectivului. Astfel, avem o regulă pentru adjectivele scurte și o alta pentru adjectivele lungi. Ca de obicei în engleză, avem și excepții de la regulă.

1. Adjective scurte (formate dintr-o silabă și o parte dintre cele cu două silabe):

- pentru comparativ: se adaugă “er” la sfârșitul adjectivului

- pentru superlativ: se adaugă “the” înaintea adjectivului și “est” la sfârșit

EXEMPLU: TALL - TALLER - THE TALLEST

2. Adjective lungi (două sau mai multe silabe):

- pentru comparativ: se adaugă “more” înaintea adjectivului

- pentru superlativ: se adaugă “the most” înaintea adjectivului

EXEMPLU: INTERESTING - MORE INTERESTING - THE MOST INTERESTING

3. Adjective neregulate:

GOOD/WELL - BETTER - THE BEST

BAD - WORSE - THE WORST

FAR - FARTHER - THE FARTHEST

- FURTHER - THE FURTHEST

LITTLE/ FEW - LESS - THE LEAST

MUCH/ MANY - MORE - THE MOST

Gradele de comparație pentru aceste adjective se formează cu ajutorul unor cuvinte distincte.

Observații:

Utilizarea “than” este obligatorie în cazul comparativului. Acest cuvânt ajută la realizarea comparației.

De exemplu: John is taller than David. = John este mai înalt decât David.

Articolului hotărât “the” se poate omite de la formarea superlativului, în anumite cazuri. Ca de cele mai multe ori în engleză, regulile există pentru a fi încălcate.

Există adjective care nu formează comparativ sau superlativ pentru că exprimă deja superlativul. Acestea se numesc “adjective absolute”: UNIQUE, PERFECT, DEAD etc

Dacă doriți să vă aplicați cunoștințele pe un cântec, puteți intra pe site-ul meu ENGLEZA PRIN MUZICĂ, pe care îl găsiți aici: