contact - reservatie/

réservationAls je vragen hebt, stel ze gerust! Wij beantwoorden spoedig uw mail! 


Hoe gaan we te werk:


Nuttige documenten hier onder:


 

Welkom in het huis Fond Jamais te Muno. Dit huis werd met zorg gerenoveerd in de periode 2010 - 2011, wij verwachten van onze huurders dat zij hiermee met respect omgaan. Neem daarom ons huisreglement grondig door.

 

 

1         Huisbewaarder

Jean-Yves Denis                                                                              

        Rue de Bavière 19 – 6820 Muno (Florenville)

 

Onze huisbewaarder is te contacteren in geval van materiële problemen met betrekking tot het huis en alle meubilair.

 

 

2         Het Meubilair

2.1         Living

Ons meubilair heeft een vaste plaats gekregen in ons huis. Gelieve hier in de eerste plaats met zorg mee om te gaan. Daarnaast vragen we met aandrang dat het meubilair niet verplaatst wordt. Tafels en stoelen dienen enkel voor intern gebruik en worden dus zeker niet buiten gezet.

Ook de lafuma-zeteltjes (niet bij verhuur groepen kinderen en jongeren) mogen niet naar buiten en dienen na gebruik met zorg terug opgeplooid te worden.

 

Bij het verlaten van het huis dient alles terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan! De tafels worden per 5 gestapeld, met de verrijdbare onderaan. Stoelen vormen eveneens stapels van 5.  

 

In de houtkachel kan enkel vuur gemaakt worden met aangekocht hout. De verbruikte hoeveelheid hout (per zak) zal afgerekend worden met het algemeen verbruik van water, gas en elektriciteit. Vraag bij aankomst aan de conciërge naar het brandhout. De houtkachel dient uitgekuist achtergelaten te worden. 

 

Meer aanwijzingen over het gebruik van de kachel vindt u terug in bijlage 1.

 

2.2 Keuken

Onze keuken is voorzien van het nodige materiaal dat geheel ter uwer beschikking staat. Zo staat er een koelkast en een diepvries. Maak deze grondig schoon bij het vertrek. Verwijder alle voedingswaren en reinig met een vochtige doek. Laat de toestellen aan staan.

 

-        De friteuse moet door de gebruiker zelf voorzien worden van OLIE (geen vet), na gebruik de olie verwijderen in de oorspronkelijke verpakking en zelf naar het containerpark brengen.

-        In de spoelbakken geen olie, vetten of verf uitgieten! Gelieve ze voor vertrek te reinigen

-        Microgolf uitkuisen en deur open laten.

-        De vaatwasser leeg maken voor vertrek en open zetten na gebruik. Er dient geen vaatwasmiddel meegebracht te worden, dat wordt automatisch toegevoegd. 

-        Plaats alle keukengerei terug op zijn oorspronkelijke plaats. 

-        Alle handleidingen van keukenapparatuur zijn aanwezig in de onderste lade van de werktafel. Raadpleeg ze zorgvuldig, maar leg ze steeds terug.

 

2.2         Sanitair

Onderhoud de toiletten, douches en wasbakken dagelijks. Denk daarbij ook aan je eigen hygiëne. Reinig het sanitair grondig voor vertrek.

 

Wees zuinig met wc-papier. Er staan vuilbakjes voor al het overige afval. Lege wc-rolletjes horen bij de papier/karton fractie. Voor al het spoelwater wordt regenwater gebruikt.

 

2.3         Slaapkamers

Het is verboden de slaapkamers met schoenen te betreden. Gelieve voor binnen pantoffels mee te brengen. Linnengoed (lakens en dekens) dient door de huurders meegebracht te worden. Gelieve steeds een hoeslaken mee te brengen om de matrashoezen te beschermen, ook als er slaapzakken worden gebruikt.

Hoofdkussens zijn aanwezig.

 

Het is ook verboden om de bedden te verplaatsen. De nooduitgangen moeten  vrij gehouden worden.

 

2.5    Technische ruimte

De technische ruimte is afgesloten en enkel toegankelijk voor bevoegden. Bij problemen met betrekking tot verwarming, warmwaterproductie, spoelwater, gastoevoer, gelieve de huisbewaarder te verwittigen. Hij zal u de plaats voor opening en sluiting van de gastoevoer aanwijzen (buiten).

 

2.6    Kampvuren

Kampvuren zijn enkel toegelaten op de weide voor het huis (op de vuurplek in het midden). Voorafgaandelijk dient de  boswachter Bernard Bastin (0477/78 11 69) daarvan op de hoogte gesteld worden in de maanden mei tem september. Zorg voor voldoende blus water. Hout sprokkelen is niet toegestaan tenzij anders afgesproken met de boswachter. Indien je hout wenst aan te kopen voor kampvuur dien je dit minstens één week op voorhand te bestellen via de conciërge (per m³, prijs 85€, contant te betalen aan de conciërge bij aankomst)

 

Het hout dat her en der gestapeld ligt op de weide staat niet ter beschikking van de gebruikers. Er wordt in geen enkel geval toegestaan vuur te stoken op het terrein achter het huis!

 

2.7         Afval

Er staan 2 containers ter beschikking; een grote restafvalcontainer en een kleine groenafvalcontainer. Deze worden wekelijks op maandag opgehaald. Daarnaast zorgen de gebruikers voor de sortering van:

-        Blik

-        PET (Plastic flessen)

-        Drankkarton

-        Papier en Karton

 


 

3         Veiligheid

3.1         Toegangsweg

De toegangsweg naar het huis moet ten allen tijde toegankelijk zijn voor hulpdiensten. Er moet steeds 4 meter doorgang zijn. Ook aan de voorzijde van het huis moet er 4m op 4m vrijgehouden worden.

 Een beperkt aantal voertuigen kan aan het huis zelf geparkeerd worden.

3.2         Maximaal aantal toegelaten personen

Er mogen maximaal 44 personen (baby’s inbegrepen) in het huis overnachten, vanwege de brandveiligheid en de goedkeuring daarvan door de  brandweer. 

 

3.3         Branddeuren

De branddeuren in de slaapzalen mogen enkel in nood gebruikt worden. Als deze deuren openstaan en het waait, kunnen de deuren zware schade oplopen. Schade zal aangerekend worden.

 

3.4         Branddetectiecentrale

Bij rookontwikkeling en/ of brand zal het brandalarm afgaan. Er dient dan onmiddellijk geëvacueerd te worden. De aanwijzingen bij brand vindt u ook in bijlage 2 en hangen ook op elk verdiep in huis uit.

Het is te allen tijde verboden om rookdetectors te bedekken of af te koppelen.

 

In geval van vals brandalarm:

-          Interne zoemer uitschakelen (toets op het bedieningspaneel met doorstreepte luidspreker)

-          Reset uitvoeren: 3 toetsen na elkaar indrukken: toets RESET + CODE 1234 + toets OK (vinkje)

 

4         Nuttige telefoonnummers

4.1         Noodnummers

Ziekenwagen – Brandweer                                                                                                      112

Politie                                                                                                                                                101

Plaatselijke Politiedienst                                                                                          061 24 24 40

Voie de Sedan 1 – 6820 Muno

Europees Algemeen Noodnummer                                                                                     112

 

 

4.2         Gezondheid

Huisarts Buchet                                                                                                            061 31 16 42

Rue De Bavière 12 – 6820 Muno

Apotheek Bastogne                                                                                                   061 31 11 27

Place Reine-Astrid 14 – 6820 Florenville

Apotheek Mariage-Clabots                                                                                    061 31 10 26

Rue Généraux-Cuvelier 7 – 6820 Florenville

Ziekenhuis Centre Hospitalier de l’Ardenne Libramont                                061 23 81 11

Avenue de Houffalize 35 – 6800 Libramont

Antigifcentrum                                                                                                              070 245 245

 

 

4.3         Florenville

Gemeentehuis Florenville                                                                                       061 32 51 50         

Rue du Château 5 – 6820 Florenville

Containerpark Florenville                                                                                         061 31 38 06

Rue du Chêne 0 – 6820 Florenville

 

 

4.4         Overige

Boswachter Bernard Bastin (Fond Jamais)                                                     0477 78 11 69

Boswachter Yvan Vingerhoets (Muno)                                                            0477 78 11 67

 

Huisbewaarder Jean-Yves Denis (Rue De Bavière 19 – Muno)                   061 31 29 37

 

 

Elektriciteismaatschappij – Interlux (ORES)                                                      078 78 78 00

Te contacteren in geval van pannes buitenshuis = schade aan buitenleidingen.

 

5         Tot slot

 

Geniet van uw verblijf in dit huis en respecteer de natuur, het huis is gelegen in boszone!

 

Voor vertrek de verschillende ruimtes borstelschoon achterlaten. Overhandig een omslag met het overeengekomen bedrag voor eindschoonmaak samen met de sleutels aan de huisbewaarder.

 

 

ELKE SCHADE ZAL VERREKEND WORDEN BIJ DE TERUGBETALING VAN DE WAARBORG.

 

BIJLAGE/ ANNEXE 1

Consignes importantes pour l’utilisation du poêle :

 

·         Utilisez seulement le bois en sacs prévu pour le poêle. (8€/ grand sac)

·         Allumez le feu avec du papier journal et/ou du bois d'allumage sec. N’utilisez jamais de l'essence, du pétrole, un allume barbecue ou autre accélérateur. Le feu peut rapidement devenir difficile à maîtriser lorsqu'on l'allume avec un combustible autre que le bois.  

·          Brûlez uniquement du bois bien sec, en bûches d’environ 10 cm de section.  

·          Ne brûlez jamais du bois vert, des déchets, des matières plastiques, des revues en papier glacé, de l'aggloméré de bois, du contreplaqué ou tout autre morceau de bois peint ou traité. Ces combustibles libèrent des produits chimiques toxiques et contribuent à l’encrassement la cheminée.  

·          Retirez régulièrement les cendres du poêle ou du foyer. Entreposez-les à l'extérieur dans un contenant métallique couvert, placé dans un endroit sûr et éloigné de la maison, que vous trouvez derrière la maison. On prévient ainsi les risques d'incendie dus aux cendres qui ne seraient pas complètement éteintes.  

·         Tenez à distance tous les objets inflammables tels que les sièges, autres meubles, les journaux … du poêle.

·         Gardez les portes du poêle ou du foyer encastré fermées, sauf lorsqu'on l'alimente.  

·         Assurez-vous que le feu est etteint au coucher

 

 

Belangrijke aanwijzingen bij het gebruik van de kachel :

 

·         Gebruik uitsluitend het hout in zakken dat voor de kachel is voorzien. (8€/grote zak)

·         Maak het vuur aan met krantenpapier en/ of met droog aanmaakhout. Gebruik nooit benzine, olie, een aanmaakvloeistof BBQ of een andere brandversneller. Het vuur wordt anders al snel oncontroleerbaar wanneer men iets anders dan hout gebruikt.

·         Brand enkel droog hout, in stukken met ongeveer 10 cm doorsnede

·         Brand nooit vochtig hout, afval, plastieken materialen, glanzende tijdschriften, spaanplaten, multiplex hout of geverfd of behandeld hout. Deze brandstoffen maken chemische giftige stoffen vrij en dragen bij tot de vervuiling van de schoorsteen.

·         Verwijder regelmatig de assen. Gooi ze in een metalen afgedekte bak, op een veilige plaats ver genoeg van het huis. Die vindt u achter het huis. Zo voorkomt men risico op brand te wijten aan niet volledig uitgedoofde assen.

·         Houdt alle ontvlambare objecten op afstand van de kachel, zoals zeteltjes, andere  meubels, kranten…

·         Hou de deuren van de kachel gesloten behalve wanneer je er niet bij bent.

·         Zorg dat het vuur gedoofd is bij het slapengaan.

 

 

 

 

BIJLAGE/ ANNEXE 2

 

U bevindt zich in:                              de gang op de 1ste verdieping

Op het adres:                                                              rue du Fond Jamais 269 

                                                        6820 Muno / Florenville

 

Bij brand of alarm:

 

1)   Blijf kalm.

Bel de brandweer met je GSM op het nummer 112.

2)   Druk op de alarmknop.

3)   U mag één bluspoging ondernemen zonder uzelf of anderen in gevaar te brengen.

4)   Sluit ramen, verlaat het gebouw langs de kortste weg (volg pictogram + noodverlichting).

Sluit deuren achter u zonder ze te vergrendelen.

5)   Ga naar de verzamelplaats recht tegenover het gebouw en wacht op instructies.

 

 

 

Vous vous trouvez dans :                             le couloir au 1er étage

A l’adresse :                                                                rue du Fond Jamais 269

                                                                                                 6820 Muno / Florenville

 

En cas d’incendie ou alarme :

 

1)   Restez calme.

Prévenez les pompiers avec votre portable au numéro 112.

2)   Appuyez sur le bouton d’alarme.

3)   Vous pouvez tenter d’éteindre un début d’incendie sans toutefois mettre votre vie ou celle d’autrui en danger.

4)   Fermez les fenêtres, évacuez le bâtiment par le chemin le plus court (suivez l’icône + éclairage d’urgence).

Fermez les portes derrière vous sans les verrouiller. 

5)   Rendez-vous au point de rassemblement en face de l’immeuble et attendez les instructions.