Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ

Манай компани нь ЭБЭХЯ - аас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр уул уурхай, зам барилга, эрчим хүчний бүтээн байгуулалтанд ажил үйлчилгээ үзүүлж байна.

Уул уурхайн салбарт

  • Хүдэр болон Нүүрсний ил далд уурхайд
  • Туннель, траншейн нэвтрэлт
  • Мөргөцөгийн устай болон хуурай нөхцөлд

Эрчим хүч барилгын салбарт

  • Өндөр хүчдэл
  • Барилгын суурийн тэсэлгээний ажил
  • Мөргөцөгийн устай болон хуурай нөхцөлд

Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ

  • Нонель системийн тэсэлгээний хэрэгслийг бүрэн ашиглаж байна.
  • Үйл ажиллагаанд HUANDAI, DEAWOO, HANWHA компаниудын үйлдвэрлэсэн бүрэн механикжсан, компьютерийн удирдлага бүхий цагт 700 кг ANFO үйлдвэрлэн, цооногт цэнэглэх авто машинуудыг ашиглаж байна.