Тэсрэх материалын тээвэрлэлт

Тэсрэх материалын тээвэрлэлтийг хамтран ажиллаж байгаа болон манай компаниас тэсрэх материал захиалан авах аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтийг хүлээн авч дүрмийн дагуу тусгай тоноглогдсон авто тээврийн хэрэгсэл, эрх бүхий жолооч, батлагдсан чиглэлийн дагуу, зэвсэглэсэн харуул хамгаалалтын дор аюултай ачаа тээвэрлэн Монгол орны өнцөг булан бүрт байрлаж буй хэрэглэгчдэд тэсрэх материалыг түргэн шуурхай найдвартай тээвэрлэн хүргэж үйлчилж байна.