Spelregels

klik op logo om naar website te gaan

Hoe zit het ook al weer?

Herken je dat? Zit je daar op die scheidsrechterstoel en weet je het even niet. Twee teams in het heetst van de strijd kijken je vragend aan om een beslissing te nemen. Maar hoe was die ene regel nou ook al weer?

Geen probleem. Voor de meesten geldt dat we nooit een scheidsrechtercursus hebben gevolgd.

Om toch een goed beeld te krijgen van de spelregels raden we aan om eens een kijkje te nemen op de volgende website van Volleybal Masterz.

Je vind hier de basisregels op een eenvoudige manier uitgelegd. Je hebt zelfs de mogelijkheid om je spelregelkennis te toetsen.


Regels voor de midweek volleybal competitie

 • De wedstrijden vinden plaats op een 7-tal vooraf vastgestelde data, die op het inschrijfformulier vermeld staan. Er wordt gespeel in Sportcentrum Valkenhuizen te Arnhem.

 • Er wordt gespeeld met een team van maximaal 6 personen. Er mogen maximaal 4 heren in het veld staan per team. Bij aanvang van de wedstrijd dienen er 6 spelers van elk team in het veld te staan.

 • Invallen bij een hogere poule mag altijd, Invallen bij een lagere poule mag alleen door dames. De D-poule mag wel, maximaal 2, heren lenen van de C-poule.

 • Bij het niet volgen van de regels, worden de punten aan de tegenpartij toegewezen.

 • De NEVOBO volleybalregels gelden. Uitzondering hierop; Voeten mogen niet op, of over de middenlijn.

 • De wedstrijden bestaan uit twee sets van ieder 20 minuten. De aanvang, het einde en de laatste 5 minuten van de wedstrijden worden centraal omgeroepen. Bij het eindsignaal wordt de rally uitgespeeld.

 • Iedere set mag 1 time out, van 1 minuut, worden genomen per team, behalve tijdens de laatste 5 minuten van een set. Dan mogen geen time outs meer worden genomen.

 • Het team dat als eerste genoemd wordt op het wedstrijdbriefje mag de 1e set starten met serveren. Het andere team mag de 2e set starten met serveren.

 • Beide teams leveren een wedstrijdbal bij de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd. De scheidrechter bepaalt met welke bal de wedstrijd wordt gespeeld.

 • De wedstrijden zijn op woensdagavond van 19.45 tot 22.40 uur.

 • De teams fluiten en tellen in een andere poule, hiervoor is een schema gemaakt. Team die fluiten en tellen, zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn bij het veld waarop gefloten moet worden.

 • De bovenste twee teams in de poule promoveren en de laatste twee teams in de poule degraderen, tenzij ze niet hoger of lager terecht kunnen. Wanneer in een nieuwe competitieronde het aantal deelnemende teams wijzigt, kan hiervan worden afgeweken door de wedstrijdleiding.

 • Na de wedstrijd moet het wedstrijdbriefje worden ondertekend door beide partijen en de scheidsrechter. De scheidsrechter draagt zorg dat het briefje wordt ingeleverd bij de wedstrijdleiding.

 • Een poule bestaat uit maximaal 12 teams.

 • Bij een nieuwe aanmelding begint een team in principe in de D-poule.

 • Op de laatste speelavond van het seizoen is de prijsuitreiking.

 • Het karakter van de competitie is sportief en recreatief. Daar waar het reglement niet volstaat, besluit de wedstrijdleiding.