Over de kapel

Uit het verleden

Op 15 augustus 1997 werd de boerderij Berger aan de Caelenberg te Niel-bij-As na een grondige verbouwing omgevormd tot kapel. Zij werd toegewijd aan de Heilige Michaël.

Dagelijks was er een heilige Mis en op hoogfeesten werd deze opgeluisterd door bekende gregoriaanse koren.

Op 8 februari 2000 kwam kardinaal Godfried Daneels op bezoek. Op 8 september 2000 droeg mgr A. Castermans, oud-hulpbisschop van Roermond, er een pontificale heilige Mis op.

Sinds de dood van pater Karel van Isacker S.J. op 25 augustus 2010 zijn de doordeweekse missen afgeschaft en is alleen de zondagsmis thans op wisselende tijden − vastgesteld. De kapel probeert echter iedere feestdag buiten de zondag van een H. Mis te voorzien.

De Tridentijse ritus

Paus Johannes Paulus II heeft in zijn motu proprio Quattuor Abhinc Annos (1984) en Ecclesia Dei (1988) wederom beperkt de mogelijkheid geboden deze liturgie te vieren en gevraagd om een ‘brede en edelmoedige toepassing van deze directieven’.

Bisschop Paul Schruers van Hasselt gaf aan pater Van Isacker toestemming om de Tridentijnse ritus in de Sint Michaëlskapel toe te passen.

De huidige bisschop van Hasselt, mgr Patrick Hoogmartens, bevestigde nogmaals de voormelde toestemming voor de indultmis in de Sint Michaëlskapel.

Met het motu proprio Summorum Pontificum (2007) van paus Benedictus XVI werd de Tridentijnse ritus weer volledig vrij gegeven als buitengewone vorm van de Romeinse ritus binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

In relatie tot Traditionis Custodes (2021) van paus Franciscus is het artikel 'Continuïteit met het Leergezag van de Kerk in Traditionis Custodes' in Vere Sanctus, de Nieuwsbrief van de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie, de moeite van het lezen waard. Hetzelfde geldt voor het artikel 'De schoonheid van de mis in het latijn volgens het oude gebruik' van Mgr. Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik, in de Mededelingen van PRO PETRI SEDE Antwerpen. Tenslotte is het wellicht goed kennis te nemen van de lezing van prof. dr. Peter Kwasniewski getiteld 'Het primaat van de traditie en de gehoorzaamheid aan de waarheid', die hij op 2 september 2022 heeft gegeven in Charlotte, NC, onder auspiciën van de Charlotte Latin Mass Community.

Uit Quo Primum, de promulgatie van de Tridentijnse Liturgie (Paus Pius V, 14 juli 1570):

"Zo mag daarom van nu af aan, eeuwigdurend, voor alle toekomstige tijden, in alle gebieden van de christelijke wereld, ... in kerken zonder zielzorg en in kapellen, ... geen enkele Mis anders worden gezongen of gelezen dan overeenkomstig het voorschrift van het door Ons uitgegeven Missaal."

"Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde ... te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus."

De huidige situatie

Elke zondag en in voorkomende gevallen door de week is er een Tridentijnse Heilige Mis, waarbij gewoonlijk een kleine Schola Cantorum de Gregoriaanse zang verzorgt; op de tweede zondag van de maand wordt de zang meestal verzorgd door een tweetal dames. Met uitzondering van de lezingen en de preek vindt alles in het Latijn plaats, een en ander conform het Romeins Missaal van 1962. Na afloop van de Heilige Mis is de priester beschikbaar voor de biecht.