Sint-Michaëlskapel

Caelenbergstraat 40, Niel-bij-As


Tridentijnse Hoogmis


Elke zondag en in voorkomende gevallen door de week wordt in de Sint-Michaëlskapel de Tridentijnse Heilige Mis gevierd, waarbij gewoonlijk een kleine Schola Cantorum de Gregoriaanse gezangen verzorgt; op de tweede zondag van de maand wordt de zang meestal verzorgd door een tweetal dames. Met uitzondering van de lezingen en de preek vindt alles in het Latijn plaats, een en ander conform het Romeins Missaal van 1962. Het normale aanvangstijdstip is 11:30 uur. Na afloop van de Heilige Mis is de priester beschikbaar voor de biecht.

Schema voor de komende (zon)dagen


  • Zondag 7 augustus 9de zondag na Pinksteren aanvang 18:00 uur; celebrant Luc Michiels

  • Zondag 14 augustus 10de zondag na Pinksteren; celebrant Stefan Würges

  • Maandag 15 augustus Maria Ten-hemel-opneming, tevens viering van de verjaardag van de wijding van de kapel aanvang 16:00 uur; Heilige Mis met drie Heren; zie ook de aankondiging

  • Zondag 21 augustus 11de zondag na Pinksteren

  • Zondag 28 augustus 12de zondag na Pinksteren

  • Zondag 4 september 13de zondag na Pinksteren

  • Zondag 11 september 14de zondag na Pinksteren; geen Schola

  • Zondag 18 september 15de zondag na Pinksteren

  • Zondag 25 september 16de zondag na Pinksteren

  • Zondag 4 oktober 17de zondag na Pinksteren

De Sint-Agneskerk te Amsterdam, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie, waarvoor de pastorale zorg is toevertrouwd aan de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP), biedt op haar website dagelijks een lezenswaardig stukje aan over het feest dat op die dag gevierd wordt.