Sint-Michaëlskapel

Caelenbergstraat 40, Niel-bij-As


Tridentijnse Hoogmis


Elke zondag en in voorkomende gevallen door de week wordt in de Sint-Michaëlskapel een Traditionele Latijnse Mis (TLM) gevierd, waarbij gewoonlijk een kleine Schola Cantorum de Gregoriaanse gezangen verzorgt; op de tweede zondag van de maand wordt de zang meestal verzorgd door een tweetal dames. Met uitzondering van de lezingen en de preek vindt alles in het Latijn plaats, een en ander conform het Romeins Missaal van 1962. Het normale aanvangstijdstip is 11:30 uur. Na afloop van de Heilige Mis is de priester beschikbaar voor de biecht.

Schema voor de komende (zon)dagen

 • Zondag 4 december 2de zondag van de Advent − 11:30 uur

 • Donderdag 8 december O.L.Vrouw onbevlekt ontvangen 18:30 uur

 • Zondag 11 december 3de zondag van de Advent − 11:30 uur; geen Schola

 • Woensdag 14 december Guldenmis 18:30 uur; de kapel is verlicht met louter kaarsen

 • Zondag 18 december 4de zondag van de Advent − 11:30 uur

 • Zaterdag 24 december Kerstavond: Adventswake met aansluitend gezongen Nachtmis, gevolgd door de gelezen Dageraadsmis (met kerstliederen) 21:00 uur; de zang wordt verzorgd door de Schola Cantorum − celebrant Harald Volk

 • Zondag 25 december Hoogfeest van Kerstmis: Dagmis 11:00 uur; de zang wordt verzorgd door Rika Vandeweerd (sopraan) en Marina Thijs (alt) − celebrant Harald Volk

 • Maandag 26 december − H. Stefanus 11:00 uur; celebrant Harald Volk

 • Zaterdag 31 december Zaterdag in het Kerstoctaaf (met Te Deum) 18:30 uur; na de mis aanbidding tot 22:00 uur

 • Zondag 1 januari Octaafdag van Kerstmis (met Veni Creator Spiritus) − 11:30 uur

 • Vrijdag 6 januari Verschijning des Heren (Driekoningen) 18:30 uur

 • Zondag 8 januari Feest van de Heilige Familie − 11:30 uur; geen Schola

 • Zondag 15 januari 2de zondag na Driekoningen − 11:30 uur

 • Zondag 22 januari 3de zondag na Driekoningen − 11:30 uur

 • Zondag 29 januari 4de zondag na Driekoningen − 11:30 uur

 • Donderdag 2 februari Maria Lichtmis 18:30 uur

 • Zondag 5 februari − Zondag Septuagesima − 11:30 uur; geen schola

 • Zondag 12 februari − Zondag Sexagesima − 11:30 uur; geen schola

 • Zondag 19 februari − Zondag Quinquagesima − 11:30 uur

 • Zondag 26 februari − 1ste zondag van de Vasten − 11:30 uur


Laatste wijziging: 2 december

De Sint-Agneskerk te Amsterdam, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie, waarvoor de pastorale zorg is toevertrouwd aan de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP), biedt op haar website dagelijks een lezenswaardig stukje aan over het feest dat op die dag gevierd wordt.