Sint-Michaëlskapel

Caelenbergstraat 40, Niel-bij-As


Tridentijnse Hoogmis


Elke zondag en in voorkomende gevallen door de week wordt in de Sint-Michaëlskapel de Tridentijnse Heilige Mis gevierd, waarbij gewoonlijk een kleine Schola Cantorum de Gregoriaanse gezangen verzorgt; op de tweede zondag van de maand wordt de zang meestal verzorgd door een tweetal dames. Met uitzondering van de lezingen en de preek vindt alles in het Latijn plaats, een en ander conform het Romeins Missaal van 1962. Het normale aanvangstijdstip is 11:30 uur. Na afloop van de Heilige Mis is de priester beschikbaar voor de biecht.

Schema voor de komende (zon)dagen

  • Zondag 2 oktober We vieren het feest van de Allerheiligste Rozenkrans

  • Zondag 9 oktober 18de zondag na Pinksteren; geen Schola

  • Zondag 16 oktober 19de zondag na Pinksteren; geen schola

  • Zondag 23 oktober 20ste zondag na Pinksteren

  • Zondag 30 oktober Feest van Christus Koning

  • Dinsdag 1 november Feest van Allerheiligen 11:30 uur

  • Woensdag 2 november Gedachtenis van alle overleden gelovigen; houd de website in de gaten

  • Zondag 6 november 22ste zondag na Pinksteren

  • Zondag 13 november 23ste zondag na Pinksteren; geen Schola

  • Zondag 20 november 24ste (en tevens laatste) zondag na Pinksteren

De Sint-Agneskerk te Amsterdam, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie, waarvoor de pastorale zorg is toevertrouwd aan de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP), biedt op haar website dagelijks een lezenswaardig stukje aan over het feest dat op die dag gevierd wordt.