Sint-Michaëlskapel

Caelenbergstraat 40, Niel-bij-As


Tridentijnse Hoogmis


Elke zondag en in voorkomende gevallen door de week vindt in de Sint-Michaëlskapel een Traditionele Latijnse Mis (TLM) plaats, waarbij gewoonlijk een kleine Schola Cantorum de Gregoriaanse gezangen verzorgt; op de tweede zondag van de maand wordt de zang meestal verzorgd door enkele dames. Met uitzondering van de lezingen en de preek vindt alles in het Latijn plaats, een en ander conform het Romeins Missaal van 1962. Met ingang van 2023 is het normale aanvangstijdstip  als volgt:Na afloop van de Heilige Mis is de priester beschikbaar voor de biecht.

Schema voor de komende (zon)dagen


Laatste wijziging: 26 september

De Sint-Agneskerk te Amsterdam, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie, waarvoor de pastorale zorg is toevertrouwd aan de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP), biedt op haar website dagelijks een lezenswaardig stukje aan over het feest dat op die dag gevierd wordt.