PRIHLÁŠKA/FORMULAR

02 Apl.form_Zajavka_Prihlaska-MFDFSKB_IF ChFECD.pdf
02 Prihláška MFDFSKB_SLOV_náhr..pdf
  • Za hostí sa považujú všetky kolektívy, ktoré potrebujú ubytovanie za účelom účasti na festivale MFDFSKB pre účasť viacerých dní.

  • Podtatranské súbory sú kolektívy prešovského kraja a susedných krajov v blízkosti podtatranského regiónu, alebo ktoré sa festivalu MFDFSKB zúčastňujú na jeden deň.

  • Prílohami prihlášky sú: 5 ks fotografií v plnej kvalite; video a v prípade potreby podkladová hudba.

  • UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK /DEADLINE: 08. a 10. apríl 2022.

Prihlášky MFDFSKB sú editovateľné elektronické tlačivá, ktoré je nutné stiahnúť do počítača a následne vyplniť, uložiť a poslať na e-mail: alexandra.bachledova@osvetapoprad.sk a vsfz.slovakia@gmail.com.