Oferta

- KONSULTACJE JEDNORAZOWE

- REEDUKACJA

- REWALIDACJA

- DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

- dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

- dorosłych z afazją

- dzieci z uszkodzeniami rozwojowymi, okołoporodowymi i chorobami układu nerwowego

- osób z dysglosjami

- TERAPIA CZASZKOWO - KRZYŻOWA

- SZKOLENIA DLA RODZICÓW

- ustno - twarzowa terapia regulacyjna

- rehabilitacja i techniki karmienia przy dysfagiach

- masaże noworodków z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym

- masaż Shantala dla dzieci i kobiet w ciąży

- KYNOTERAPIA

Praca z dzieckiem jest procesem bardzo skomplikowanym i długotrwałym. Wymaga cierpliwości , zrozumienia i pokory, zarówno ze strony terapeuty jak i rodziców. Będzie efektywna tylko wtedy gdy nauczymy się podążać za dzieckiem. Nie przynosi efektów z dnia na dzień, a tym samym nie da się jej przewidzieć. Dlatego bardzo ważne jest dostosowanie odpowiednich metod i form pracy do dysfunkcji każdego dziecka, jego preferencji oraz zainteresowań ale także do możliwości wykonawczych rodziny. Jest to związane z tym, że terapia logopedyczna, a także i pedagogiczna ma charakter systemowy. Nie da się jej szybko i dobrze realizować w oderwaniu od środowiska rodzinnego czy społecznego w którym rozwija i wychowuje się dziecko. Dlatego też w moim gabinecie spotyka się terapeuta – dziecko – i rodzic i wspólnie wypracowujemy program terapeutyczny – najbardziej optymalny – skuteczny i możliwy do realizacji też w domu pacjenta.

Mój dotychczasowy dorobek pedagogiczny, to nie tylko wiele lat pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale także ogromna ilość szkoleń specjalistycznych dających mi wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia do wykorzystywania w terapii zarówno logopedycznej jak i pedagogicznej najnowszych i najskuteczniejszych metody pracy z dzieckiem.


"Kiedy patrzę nie wszystko widzę,

Gdy słucham nie wszystko słyszę,

Gdy bawię się z dzieckiem doświadczam go,

Gdy rozmawiam z rodzicami uczę się pokory”

Maja Szwanka