Gabinet Logopedyczno - Pedagogiczny

Mewa

terapia EEGBIOFEEDBACK

"Dobry nauczyciel nie nakazuje ci wejść do świątyni swojej wiedzy,

a raczej prowadzi Cię na na próg twojego własnego umysłu"

Kahlil Gibran

Od ponad 30 lat pracuję z dziećmi , młodzieżą i osobami dorosłymi prowadząc terapię logopedyczną i pedagogiczną. Pracowałam jako nauczyciel i logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych, jako terapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Byłam organizatorem licznych obozów szkoleniowych i integracyjnych. Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza. Przez wiele lat prowadziłam drużyny Nieprzetartego Szlaku. Dzięki temu moje dotychczasowe doświadczenie praktyczne w pracy z osobami w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną jak i ruchową jest bardzo bogate.