"Flipped Learning, mere end bare video"

af Peter Holmboe og Roland Hachmann

Jeg har valgt bogen "Flipped learning, mere end bare video" af Peter Holmboe og Roland Hachmann som mit vidensgrundlag for den første netperiode. Jeg vil nedenfor give en kort gennemgang af bogens opbygning, og i hvilken sammenhæng bogen kan gøre sig nyttig.

Introduktion og praktiske oplysninger

Bogen er skrevet af Peter Holmboe og Roland Hachmann, og hedder "Flipped Learning, mere end bare video". Jeg har købt bogen som E-bog gennem Saxo.com på dette link, men bogen kan også købes andre steder, og findes også i almindelig bog-format.

Bogen er som udgangspunkt en introduktion til begrebet Flipped Learning, og en gennemgang af hvad det vil sige at arbejde med flipped learning. Bogen er ikke tiltænkt til at man som lærer/studerende kan trække opgaver, forløb eller andet direkte ud fra bogen. Til dette formål er der udgivet separate hæfter der indeholder opgaver, forløb og mere praksis anvendelse af flipped learning. Bogen her fungerer super godt som en teoretisk baggrund til hvad begrebet er, og også hvad det ikke er. Bogen kan bruges som faglig evidens for, hvorfor flipped learning kan/skal bruges, og kan hjælper lærere/studerende, til at forstå hvad der sker når undervisningen flippes, og hvad det er vigtigt at have fokus på. Derudover bliver bogen også sat i perspektiv med andre varme emner indenfor skolesystemet, så som multimodalitet og differentiering.

Bogens indhold og opbygning

Bogen er delt op i tre hovedafsnit der hver især beskæftiger sig med forskellige dele af flipped learning.

Første del af bogen er et historisk perspektiv på hvad flipped learning er, og hvordan begrebet er opstået. Afsnittet beskæftiger sig meget med forskellen på "flipped classroom" og "flipped learning", og forklarer hvordan begrebet "flipped learning" er blevet udformet.

I afsnittet ligges der stor vægt på at "flipped learning" ikke bare er det at vende klasserummet. Det er ikke nok bare at ændre sin nuværende undervisning til at man i stedet for lektier, giver de studerende en video. Der gives her en kontinuerlig fortælling om hvordan "flipped classroom" er opstået i USA, og hvordan denne model igennem årene har udviklet sig.

Denne historiske afdækning leder hen til punktet hvor "flipped classroom" bliver til "flipped learning", og giver herefter en grundig introduktion til, hvad der ifølge forfatterne, adskiller "flipped classroom" fra "flipped learning".

De punkter der fremhæves i bogen, er ikke de rent praktiske punkter, så som lektietypen, eller selve indholdet af lektien. Disse punkter er selvfølgelig vigtige, men en undervisning kan ikke kaldes "flipped learning" kun på baggrund af disse punkter.

For at en undervisning kan kaldes "flipped learning" er der andre områder der skal fokuseres på. En af hovedpillerne ved "flipped learning" er at elverne hjemme tilegner sig viden, og at der i skole fokusere på det elevcentrede. Ved "flipped learning" forsøger man som underviser at skabe tiden i skolen, til at fokusere på eleven, frem for stoffet. Man forsøger at skabe et miljø hvor man kan have større fokus på elevernes forskelligheder, elevens udfordringer og elevdifferentiering.

Der ligges udover disse punkter også op til at "flipped learning" og undersøgelsesbaseret undervisning, går hånd i hånd. Dette giver god mening, ovenstående punkter taget i betragtning. Der argumenteres for at undersøgelsesbaseret undervisning, giver underviseren større mulighed for at skabe et elevcentreret klasserum, hvor der lettere kan elevdifferentieres.

Med disse punkter glider afsnit et ind i afsnit to, hvor der i stedet for "flipped learning" i historisk perspektiv, snakkes om "flipped learning" i multimodale læringsperspektiver.

Bogen beskriver først hvordan begrebet multimodalitet skal forstås, og hvordan begrebet skal forstås i et "flipped learning" perspektiv. Der snakkes også om de kompetencer og ressourcer der er vigtigt for at have succes med en multimodal, vendt undervisning. Der gives også nogle modeller og designs til hvordan man med "flipped learning" løbende kan evaluere og bedømme sine elever.

Den tredje del af bogen fokuserer meget konkret om video, og video som et redskab i "flipped learning" perspektiver.

Der gives i første omgang en introduktion til hvordan man bruger videoer i sin undervisning, og hvordan man ikke bør bruge dem. Der gives indblik i hvordan videoer som redskab, fungerer i et multimodalt læringsperspektiv, og hvordan udformingen af videoen kan have effekt på forståelsen og læringen hos eleverne.

Der snakkes også om de forskellige læringsrum i den "flippede skole", og der gives en kort forklaring af de forskellige rum og hvordan de kan anvendes.

Til sidst gives der en skabelon til hvordan man kan opbygge sine undervisningsvideoer, sådan at de understøtter "flipped learning".

Min mening om bogen

Jeg mener bogen fungerer optimalt som et teoretisk grundlag for at arbejde med "flipped learning", og giver læseren den fornødne forståelse for hvad "flipped learning" er og ved det kan gøre for ens undervisning.

Bogen er ikke en opskrift til hvordan du skal opbygge din undervisning, og bogen giver dig heller ikke en færdig plan for hvordan man opnår succes. Dette kommunikeres allerede i forordet, og bogen forsøger derfor ikke at være noget den ikke er.

Gennem bogen beskriver forfatterne i et levende og nutidigt sprog, hvordan "flipped learning" ikke bare er en model man kan bruge til sin eksisterende undervisning, og derved opnå nye resultater. "Flipped learning" er en måde at nytænke hele sin undervisning, og sit klasserum på. Det gøres derfor meget klart, og "flipped learning" principperne skal implementeres hele vejen igennem, både på indhold, rammer og opbygning. Kun på denne måde kan undervisningen kaldes "flipped learning", og kun på denne måde kan det fulde potentiale opnås.