Media

Mostly text on norwegian politics or history

Apollon Intervju om min kommende bok "Reforming to Survive"

Link til Forskning.no sin artikkel.

Forskning.no intervju om min kommende bok "Reforming to Survive"

Link til Forskning.no sin artikkel.

Om valgfusk, poststemmegivning og hemmelige valg i norsk og amerikansk historie

Velgerne går til høyre i nedgangstider

Lenin og den moderne velferdsstatens gjennombrudd

Offering pensions can help autocrats stay in power longer

Velferd stabiliserer diktaturer

Hvor ble streiken av?