VI Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK

Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES

ogłasza

VI Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK

GEOGEBRA

GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do nauczania matematyki, które może być wykorzystywane na każdym poziomie edukacji. Oprogramowanie łączy geometrię, stereometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną. Posiada łatwy w użyciu interfejs i wiele przydatnych funkcji. Korzystanie z GeoGebry sprawia, że nauka staje się dynamiczna, interaktywna i przyjemna. Umożliwia zrozumienie i rozwiązywanie wielu problemów, zadań z matematyki oraz z innych dziedzin wiedzy dzięki możliwości eksperymentowania. Ponadto korzystanie z programu GeoGebra daje możliwość ciekawej interpretacji tematu. Uczniowie biorący udział w lekcjach wspieranych GeoGebrą, o wiele lepiej przyswajają nowe zagadnienia. Zachęcamy nauczycieli by włączali uczniów w przygodę odkrywania matematyki z GeoGebrą.

OPIS KONKURSU

VI Ogólnopolski Konkurs dla uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK jest konkursem na najciekawszy aplet (prostą aplikację) wykonaną z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania GeoGebra.

Cele konkursu:

· Pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów.

· Upowszechnianie wykorzystania programu GeoGebra w edukacji różnych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania.

· Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką oraz oprogramowaniem GeoGebra wśród uczniów.

· Zaprezentowanie wszechstronnych możliwości i zastosowań GeoGebry oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do zapoznania się i eksperymentowania z programem.

· Formowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

· Stawianie nacisku na zastosowania interdyscyplinarne matematyki.

· Podwyższenie kompetencji związanych z nowymi technologiami.

· Umożliwienie uczniom rozwinięcia swojego potencjału i przygotowanie do pracy w gospodarce opartej na wiedzy.

Tematyka konkursu obejmuje dwie kategorie:

  1. Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego.

  2. Ilustracja elementów przyrody, techniki lub sztuki z GeoGebrą.

Kryteria oceniania podane są w Regulaminie konkursu a obejmują:

· Zgodność projektu z kategorią.

· Oryginalność rozwiązania.

· Stopień trudności wykonania apletu.

· Czytelność i funkcjonalność projektu.

· Nowatorstwo w podejściu do tematu.

· Estetykę wykonania projektu.

CO ZROBIĆ?

  1. Zainspiruj uczniów do wykonania apletu w GeoGebrze w jednej z kategorii konkursu.

  2. Zgłoś prace uczniów na stronie https://www.geogebra.org/materials (opis sposobu umieszczania znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu).

  3. Wypełnij formularz zgłoszenia uczniów do konkursu na stronie: www.konkursmagik.pl

DLA KOGO?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół średnich.

Z każdej szkoły może wziąć udział dowolna liczba uczniów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

HARMONOGRAM KONKURSU

Konkurs trwa od 15 marca 2021 r. do 15 maja 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca 2020r.

NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, a opiekunowie – podziękowania.

REGULAMIN

Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.konkursmagik.pl