III Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK

Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES

przeprowadza

III Ogólnopolski Konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK

GEOGEBRA

GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do nauczania matematyki, które może być wykorzystywane na każdym poziomie edukacji. Oprogramowanie łączy geometrię, stereometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną. Posiada łatwy w użyciu interfejs i wiele przydatnych funkcji. Korzystanie z GeoGebry sprawia, że nauka staje się dynamiczna, interaktywna i przyjemna. Umożliwia zrozumienie i rozwiązywanie wielu problemów, zadań z matematyki oraz z innych dziedzin wiedzy dzięki możliwości eksperymentowania. Ponadto korzystanie z programu GeoGebra daje możliwość ciekawej interpretacji tematu. Uczniowie biorący udział w lekcjach wspieranych GeoGebrą, o wiele lepiej przyswajają nowe zagadnienia. Zachęcamy nauczycieli by włączali uczniów w przygodę odkrywania matematyki z GeoGebrą.

OPIS KONKURSU

III Ogólnopolski Konkurs dla uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK jest konkursem na najciekawszy aplet (prostą aplikację) z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania GeoGebra.

Cele konkursu:

· Umożliwienie uczniom rozwinięcia swojego potencjału i przygotowanie do pracy w gospodarce opartej na wiedzy.

· Pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów.

· Upowszechnianie wykorzystania programu GeoGebra w edukacji różnych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania.

· Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką oraz oprogramowaniem GeoGebra wśród uczniów.

· Zaprezentowanie wszechstronnych możliwości i zastosowań GeoGebry oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do zapoznania się i eksperymentowania z programem.

· Formowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

· Stawianie nacisku na zastosowania interdyscyplinarne matematyki.

· Podwyższenie kompetencji związanych z nowymi technologiami.

· Podwyższenie umiejętności komunikacyjnych.

Tematyka konkursu obejmuje cztery kategorie:

1. Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego.

2. Ilustracja twierdzenia, pojęcia lub zjawiska w przyrodzie z GeoGebrą.

3. Sztuka z GeoGebrą.

4. Zilustrowanie przy pomocy GeoGebry osiągnięć technicznych bądź wybranego eksponatu znajdującego się w Centrach Nauki lub muzeach.

Kryteria oceniania podane są w Regulaminie konkursu a obejmują:

· Zgodność projektu z kategorią.

· Oryginalność rozwiązania.

· Stopień trudności wykonania apletu.

· Czytelność i funkcjonalność projektu.

· Nowatorstwo w podejściu do tematu.

· Estetykę wykonania projektu.

CO ZROBIĆ?

1. Zainspiruj uczniów do wykonania apletu w GeoGebrze w jednej z kategorii konkursu.

2. Zgłoś prace uczniów na stronie https://www.geogebra.org/materials (opis sposobu umieszczania znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu).

3. Wypełnij formularz zgłoszenia uczniów do konkursu na stronie:

www.konkursmagik.pl

DLA KOGO?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII, gimnazjów klas II–III i szkół ponadgimnazjalnych.

Z każdej szkoły może wziąć udział dowolna liczba uczniów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

HARMONOGRAM KONKURSU

Konkurs trwa od 1 lutego 2018 r. do16 kwietnia 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca 2018r. Pełny harmonogram dostępny jest na stronie internetowej konkursu.

NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i możliwość prezentacji swoich prac podczas uroczystego wręczenia nagród,

a opiekunowie – podziękowania.

REGULAMIN

Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.konkursmagik.pl