Beneficjenci

Chcesz dołączyć do grona beneficjentów?

Wypełnij kwestionariusz dla kandydatów na beneficjentów i wyślij do nas.

 • Beneficjentem Sklepu „Magazyn Dobra” może być osoba prawna, która prowadzi działalność na rzecz ludzi poszkodowanych przez los poprzez ich bezpośrednie wspieranie (np. hospicja, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, świetlice środowiskowe).

 • Zarówno siedziba, jak i obszar działania organizacji musi mieścić się na terenie Poznania lub powiatu poznańskiego.

Zupa na Głównym

To beneficjent działalności Magazynu Dobra w IV kwartale roku 2020 (październik – grudzień).

"Zupa na Głównym", to akcja społeczna mająca na celu pomoc osobom w kryzysie bezdomności oraz potrzebującym zagrożonym kryzysem.

Więcej szczegółów i aktualne informacje o działalności Zupy na Głównym znajdziesz na https://www.facebook.com/pg/ZupaNaGlownym/

Potwierdzenie zlecenia platniczego_Orchidea.pdf

Fundacja ORCHidea

To beneficjent działalności Magazynu Dobra w II i III kwartale roku 2020 (kwiecień – wrzesień).

Fundacja poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego. Równoległą działalnością Fundacji jest edukacja pacjentów oraz ich rodzin, prowadzona w formie warsztatów i sesji szkoleniowych. Fundacja prowadzi Prozdrowotny Klub Seniora, z pełna ofertą różnorodnych zajęć oraz EPIcentrum, w którym osoby z epilepsją mogą wykonać badanie EEG oraz uzyskać pomoc specjalisty neurologa.

Więcej szczegółów i aktualne informacje o działalności Fundacji ORCHidea znajdziesz na: https://www.facebook.com/FundacjaORCHidea/

Potwierdzenie zlecenia platniczego_Hospicjum.pdf

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

To beneficjent działalności Magazynu Dobra w I kwartale roku 2020 (styczeń – marzec).

W ramach Hospicjum Palium działają:

 • Poradnia Medycyny Paliatywnej,

 • Hospicjum domowe,

 • Oddział Medycyny Paliatywnej,

 • Psycholog,

 • Pracownik socjalny,

 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wraz z Pracownią Fizjoterapii.

W budynku mieszczą się również:

 • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego,

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, ukierunkowana na leczenie ran przewlekłych,

 • Poradnia Geriatryczna, dedykowana osobom starszym borykającym się ze złożonymi problemami zdrowotnym.

Potwierdzenie zlecenia platniczego_stowarzyszenie zupa na glownym.pdf

Zupa na Głównym

To beneficjent działalności Magazynu Dobra w IV kwartale roku 2019 (październik – grudzień).

"Zupa na Głównym", to akcja społeczna mająca na celu pomoc osobom w kryzysie bezdomności oraz potrzebującym zagrożonym kryzysem.

Więcej szczegółów i aktualne informacje o działalności Zupy na Głównym znajdziesz na https://www.facebook.com/pg/ZupaNaGlownym/

Potwierdzenie zlecenia platniczego.pdf

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki

To beneficjent działalności Magazynu Dobra w III kwartale roku 2019 (lipiec – wrzesień).

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki wspiera rozwój dzieci niepełnosprawnych poprzez profesjonalną opiekę rehabilitacyjną w komfortowych warunkach. Działają w zakresie rehabilitacji dzieci metodą NDT-Bobath, integracji sensorycznej, terapii ręki, masaży oraz konsultacji dla noworodków. Wkrótce chcą rozszerzyć działalność o terapie z udziałem zwierząt.

Więcej szczegółów i aktualne informacje o działalności Fundacji znajdziesz na https://www.facebook.com/fundacjadzieciaki/

Potwierdzenie przelewu_Wózkowicze.pdf

Fundacja Wózkowicze

To beneficjent działalności Magazynu Dobra w II kwartale roku 2019 (kwiecień – czerwiec).

Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy bez względu na swoje ograniczenia są równi i mają te same możliwości. Świat, w którym osoby niepełnosprawne nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe. Fundacja Wózkowicze pomaga budować właśnie taki świat bez barier.

Misją Fundacji jest przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja, zachęcanie i motywowanie osób niepełnosprawnych do wyjścia naprzeciw ludziom oraz pokonywania swoich ograniczeń.

Więcej szczegółów i aktualne informacje o działalności Fundacji znajdziesz na www.wozkowicze.pl oraz www.fundacjawozkowicze.pl

Potwierdzenie przelewu_Hospicjum.pdf

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

To beneficjent działalności Magazynu Dobra w I kwartale roku 2019 (styczeń – marzec).

Towarzystwo działa samodzielnie od 1996 roku. Jego największym osiągnięciem było doprowadzenie, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego do utworzenia Hospicjum Palium oraz stałe wspieranie działalności tej instytucji. W 2005 roku przyznano Towarzystwu status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Dzięki staraniom wielu osób i instytucji oraz zaangażowaniu Towarzystwa, w czerwcu 2014 roku otwarto nowy oddział, dzięki któremu powiększyła się o 13 łóżek liczba miejsc dla pacjentów. Aktualnie w ramach Hospicjum Palium działają:

 • Poradnia Medycyny Paliatywnej,

 • Hospicjum domowe,

 • Oddział Medycyny Paliatywnej,

 • Psycholog,

 • Pracownik socjalny,

 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wraz z Pracownią Fizjoterapii.

W budynku mieszczą się również:

 • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego,

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, ukierunkowana na leczenie ran przewlekłych,

 • Poradnia Geriatryczna, dedykowana osobom starszym borykającym się ze złożonymi problemami zdrowotnym.

Niestety, liczba łóżek jest ciągle za mała, konieczna jest rozbudowa hospicjum o nowy oddział. Potrzebne są zatem pieniądze. My też pomagaliśmy je zebrać.

Potwierdzenie przelewu_Dar Szpiku.pdf

Drużyna szpiku

To pierwszy beneficjent działalności Magazynu Dobra. Dla Drużyny Szpiku działaliśmy w ostatnim kwartale roku 2018 (październik – grudzień).

Każdego roku u kolejnych 10 tysięcy osób lekarze wykrywają nowotwór krwi. Połowa z nich umiera, tylko dlatego, że nie znajduje dawcy szpiku. 2 tysiące dzieci rokrocznie przegrywa swoja heroiczną walkę o życie. Drużyna Szpiku powstała, by zwiększyć szansę chorych na powrót do zdrowia. A nie jest to łatwe, gdyż w polskim Rejestrze znajduje się tylko 700 tysięcy nazwisk, kiedy w sąsiednim, niemieckim ponad 5 milionów.

Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy prowadzących kampanię społeczną

„Podziel się życiem”. Jej głównym założeniem jest obalenie stereotypów na temat przeszczepów. Jest co obalać.

Nadal powszechne jest bowiem przekonanie, że przeszczep szpiku wymaga wkłuwania do kości dawcy. Tymczasem jest to najczęściej zabieg przypominający przetaczanie krwi, więc praktycznie bezbolesny i niewymagający od potencjalnego dawcy konieczności długiego leczenia i rehabilitacji, będących następstwem innych operacji. Dawca, po odłączeniu przewodów, którymi przetaczano krew do separatora komórek szpiku, najczęściej może po prostu iść do domu.

Człowiek, bogatszy o tę nową wiedzę, sam zostaje emisariuszem tej idei w swoim środowisku, a wymierną korzyścią jest powiększanie się liczby potencjalnych dawców.