Projekty badawcze

Większość moich badań skupia się na czterech obszarach. Są to: (1) Psychologia twórczości, (2), Psychologia edukacji, (3) Psychologia różnic indywidualnych - przede wszystkim badania nad inteligencją oraz (4) Psychometria i metodologia metaanalizy. Okazjonalnie zdarza mi się jednak uczestniczyć i publikować prace w zespołach zajmujących się tak różnymi zagadnieniami, jak psychologia ewolucyjna i międzykuturowa (prace z zespołem P. Sorokowskiego - przykłady), pedagogika specjalna (prace z G. Szumskim - przykłady) czy empiryczna filozofia edukacji (prace z B. Milerskim - przykłady). Do tej pory realizowałem lub realizuję jako kierownik 4 granty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki i MNiSW, w kilku innych byłem głównym wykonawcą lub opiekunem naukowym. Były to projekty:


Projekty aktualnie realizowane

(jako kierownik)


 • Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017 - projekt finansowany w ramach konkursu OPUS NCN (2017-2021) [zobacz opis projektu i kluczowe publikacje na stronie projektu]

 • Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego - projekt finansowany w ramach konkursu Sonata Bis NCN (2017-2022) [zobacz opis projektu i kluczowe publikacje na stronie projektu]


(jako wykonawca)


 • Wpływ czynników rodzinnych na rozwój zdolności twórczych - projekt finansowany w ramach konkursu OPUS NCN (projekt w toku) (kierownik: Dorota M. Jankowska)

 • Metodologiczne aspekty analiz głosowych - projekt finansowany w ramach konkursu OPUS NCN (projekt w toku) (kierownik: Piotr Sorokowski)Projekty zakończone

(jako kierownik)


 • Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych gimnazjalistów - projekt finansowany w ramach projektu OPUS NCN (2013-2016) [zob. więcej na temat projektu i jego efektów TU]

 • Typy kreatywności: pomiar, geneza, konsekwencje - projekt finansowany w ramach projektu Iuventus Plus MNiSW (2014-2016) [zob. więcej na temat projektu i jego efektów TU](jako wykonawca)

 • Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych - projekt realizowany w ramach konkursu OPUS NCN (2013-2016) (kierownik: Grzegorz Szumski)

 • Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-politycznej - projekt realizowany w ramach konkursu OPUS NCN (2013-2016) (kierownik: Anna Firkowska-Mankiewicz)


(jako opiekun naukowy)

 • Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- badanie podłużne - projekt finansowany w ramach konkursu Preludium NCN (kierownik: D. Dziedziewicz [Jankowska])

 • Rola doświadczeń edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach - analizy biograficzne na podstawie wywiadów ze współczesnymi twórcami polskimi - projekt finansowany w ramach konkursu Preludium NCN (kierownik: I. Lebuda)

 • Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych - projekt finansowany w ramach konkursu Preludium NCN (kierownik: A. Gajda)