Maciej Karwowski

Strona domowa

W centrum moich naukowych zainteresowań leży twórczość, rozumiana jako charakterystyka ludzkiego umysłu. Badam jej indywidualne i społeczne uwarunkowania, korelaty i konsekwencje. Więcej o moich badaniach w zakładce Publikacje.