LUXedu

Under teknologier findes beskrivelser af vektorisering. Herudover findes guides til lasercutter og vinylcutter. 

Faget håndværk og design er obligatorisk på mellemtrinnet og valgfag på mellemtrinnet

Overskuelige hjælpeskemaer til elever i dansk i forbindelse med grammatik og tekstanalyse. 

Opskrifter fra madkundskabstimer på 5. årgang. 

Samtaleark til skole-hjem-samtaler og kort til forskellige trivselssamtaler.