OL Szlak Odry lewobrzeżny Głogów-Leśnica

Szlak Odry (lewobrzeżny) od Głogowa do Wrocławia-Leśnicy.

Długość trasy – 139 km.

Najwyższy punkt 137 m n.p.m., najniższy punkt 71 m n.p.m.

Trasa biegnie niebieskim szlakiem rowerowym. Znaki nie są odnowione i często można zabłądzić (kwiecień 2011). Dobrze mieć ze sobą mapę: "Dolina środkowej Odry".

Startujemy z prawego brzegu Odry (po północnej stronie), przy moście Tolerancji w Głogowie. Jest to najniższy punkt trasy 63 m n.p.m. Przejeżdżamy przez most i kierujemy się na wschód (w lewo). Jedziemy ulicą Nadbrzeżną, skręcamy pod kątem prostym (na południe) w ulicę ks. Piotra Skargi, potem znowu w lewo w ulicę Piekarską. Następnie w lewo w ulicę Piastowską. Z tej ulicy wjeżdżamy w Park Leśny. Przejeżdżamy na drugą stronę torów docierając do ulicy Portowej. Następnie jedziemy ulicą Rudnowską, którą docieramy do Akacjowej. Z tej ulicy (Akacjowej) skręcamy w ulicę Osadników jadąc na północny-wschód. Mijamy mając po prawej ręce kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jedziemy łąkami przekraczając rzekę Czarną i docieramy do Zaborni. Wjeżdżamy w las i potem z lasu wyjeżdżamy na asfalt. Przejeżdżamy przez Wojszyn i przed rybaczówką Nad Zatoką" skręcamy ostro w prawo (na wschód) w las łęgowy. Wjeżdżamy na wał przeciwpowodziowy i nim jedziemy do Golkowic. Dalej wałem do Mieleszyna. Tu zjeżdżamy na asfalt i kierujemy się na południowy-zachód. Wnet jednak zjeżdżamy na drogę szutrową w lewo (na południowy-wschód) kierując się do Wietszyc. Za tą wioską trasa pędzi na południe by przed Kaczycami skręcić w lewo (na wschód). Docieramy do Kotowic. Kierujemy się asfaltem w prawo (na południe). A na skrzyżowaniu w Leszkowicach ostry skręt w lewo i wjeżdżamy ponownie na wał. Tym wałem jedziemy do Chełma. Za tą wioską w las. Ze skarpy piękny widok na Starą Odrę. Z lasu wyjeżdżamy na szosę, którą przez Radoszyce jedziemy do Chobieni docierając do nieczynnej przeprawy promowej. W Radoszycach widzimy most nad Odrą. Natomiast w Chobieni znajduje się kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła oraz pałac (zamek) z dużym parkiem. Na cmentarzu krzyż pokutny w ruinach kościoła świętego Idziego. Od przeprawy promowej w Chobieni kierujemy się lekko pod górkę do lokalnego ryneczku (na południe). Skręcamy w lewo w boczną uliczkę i przejeżdżamy obok kościoła św. Piotra i Pawła. Kierujemy się na południe. Mijamy stadion sportowy i asfaltową drogą. Podążamy ciągle na południe. Za wsią wjeżdżamy w las. Droga leśna, niekiedy piaszczysta. Osiągamy najwyższy punkt wycieczki - 134 m n.p.m. Za lasem przejeżdżamy przez Ciechłowice i asfaltową drogą podążamy do Buszkowic, a następnie do Przychowej. Na wjeździe do Przychowej skręcamy w lewy skos i kierujemy się ku kościołowi świętego Wawrzyńca. Za wsią wjeżdżamy w pola na wstępie przejeżdżając mostkiem nad strumieniem. Bardzo trudno znaleźć właściwy szlak, gdyż nie ma miejsc do namalowania znaków szlakowych. Trzeba jechać na wyczucie. Tam gdzie są drzewa znaki szlakowe pojawiają się, ale niezbyt często. Szlak niekiedy skręca pod kątem prostym. Po prawej ręce (zachód) w oddali widzimy Lasowice. Przed sobą zaczynamy widzieć Ścinawę z górującą wieżą kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Dojeżdżamy do miasta. Ulicami Chobieńską, Spacerową i Sienkiewicza dojeżdżamy do przejazdu kolejowego. Przejeżdżamy na drugą stronę torów. Szlak Odry prowadzi ulicą Witosa na południe. Skrzyżowanie ulic: Jagiełły i Legnickiej. Kierujemy się w kierunku Krzyżowej. Na krańcu Krzyżowej szlak kieruje się w lewo (na wschód). Przekraczamy Zimnicę. Dojeżdżamy do szosy asfaltowej biegnącej do Prochowic. Kawałek szosą w prawo (na południe), a następnie w lewo (na wschód) do Dziewina. W Dziewinie znowu kierujemy się na południe. Mijamy kościół św. Piotra i Pawła. We wsi wiele rzeźb drewnianych. Za wsią trasa biegnie wałem przeciwpowodziowym. Ścieżka jest słabo wyrobiona więc jazda jest uciążliwa. Nie radzimy zbaczać z wału, bo boczne drogi bywają ślepe; używają ich tylko wędkarze. Na wysokości Jurcza zjeżdżamy z wału. W tym miejscu biegnie poprzeczna droga od Odry obmurowanym przełomem przez wał. Droga kieruje się na południowy-zachód. Po pewnym czasie niebieski szlak rowerowy nagle kieruje się w lewo (na wschód), a następnie w prawo na (południe). Znajduje się tutaj rezerwat „Łęg Korea”. Wiatrołom sprzed kilku lat spowodował tu spustoszenie, więc nie wiadomo jak dalej jechać. Należy przedostać się na drugą stronę strumienia o nazwie Bobrek. Po drugiej stronie bieg trasy jest prosty aż do Prochowic. Niestety znaki szlakowe są rzadko. Prawdopodobnie wiatrołom zniszczył wiele drzew, na których te znaki były namalowane. Docieramy do Prochowic. Mostem przejeżdżamy na drugą stronę Kaczawy. W niedalekiej odległości od mostu ostro skręcamy w lewo (na wschód) i niedługo ostro w prawo (na południe) przejeżdżając przez podwójny kanał przy którym mieści się elektrownia wodna. Poprzez dzielnice Prochowic docieramy do drogi biegnącej na wschód (w lewo) biegnącej do Kwiatkowic. Przejeżdżamy przez tę wieś, a za nią skręcamy w lewo (na wschód). Początkowo asfaltem, potem drogą szutrową, a następnie drogą kamienistą. W lesie po przejechaniu przez mostek skręt w prawo (na południowy-wschód). Docieramy do mostu biegnącego nad Odrą. Przez most można dostać się do Lubiąża, który znajduje się pod drugiej stronie Odry. My jednak przejeżdżamy pod mostem i brukowaną drogą jedziemy na południowy-wschód. Potem drogę zmienia bieg na południowy i południowo-zachodni. Nasza droga łączy się z inną brukowaną drogą zmieniając kierunek na południowo-wschodni (w lewo). Tuż przed Malczycami docieramy do szosy biegnącej z Prochowic do Malczyc. Jedziemy przez tę miejscowość główną drogą, która potem skręca w na południe. Na skrzyżowaniu głównych dróg wybieramy kierunek wschodni (w prawo) – w kierunku Środy Śląskiej. Gdy mijamy kościół skręcamy w lewo (na północ). Przez lasek łęgowy docieramy do wału przeciwpowodziowego. Teraz nawigacja jest bardzo prosta – jedziemy wałem aż do przeprawy promowej przy Brzegu Dolnym. Stan dróg jest bardzo różny: od bardzo wąskiej ścieżynki biegnącej w wysokiej trawie, do dobrze utrzymanej, szerokiej drogi szutrowej. Po drodze mijamy Rzeczycę, Brodno, Zakrzów. W Rzeczycy, w centrum wsi, znajduje się krzyż pokutny. Po drodze mijamy też most nad Odrą. Za mostem (1 km), na szosie skręcamy w prawo (na południe). Mijamy Głogi (po lewej) i dojeżdżamy do Głosek, w których skręcamy w lewo (na wschód). Szosą do Gąsiorowa i dalej do Księginic. Tutaj pierw w lewo (na północny-wschód), a w środku wsi w prawo (na wschód) kolejno do Lenartowic i Prężyc. W Prężycach mijamy pałac (zamek), za którym skręt w prawy (na południe) do Gosławic. W tej wsi, za torami, w lewo (na południowy-wschód), a w Brzezince Nowej na południe (w prawo). Dalej ciągle szosą do Brzeziny, za którą skręcamy w lewo w Las Mokrzanowski. Trasa biegnie szlakiem zielonym i niebieskim. Znaki szlakowe bywają tylko zielone (maj 2021). Nawigujemy na północny-wschód, potem południowy-wschód, a następnie na południe. Docieramy do dzielnicy Wrocławia Leśnicy. Ulicami: Junacką, Dolnobrzeską i Trzmielowską dojeżdżamy do centrum w okolicach dworca PKP Wrocław-Leśnica.

Paweł Niewodniczański - 2011-2013-2021

Pałac w Chobieni

Kościół Świętego Wawrzyńca w Przychowej

Krzyż pokutny w Rzeczycy koło Malczyc