R-01 Mala petla po Wzgorzach Dalkowskich (petla szosowa)

Poprzez Wzgórza Polkowickie - pętla szosowa.

Długość 35 km. Najwyższy punkt (214 m n.p.m.), a najniższy (91 m n.p.m.).

Trasa biegnie głównie trasami leśnym i wśród pol - szosami, na których ruch jest znikomy. Wzgórza Polkowickie stanowią południową część Wzgórz Dalkowskich.

Podróż rozpoczynamy od rynku w Rudnej. Warte zainteresowania są tutaj dwa kościoły: katolicki Trójcy Świętej i prawosławny Podwyższenia Krzyża Świętego. Kierujemy się na południe, w kierunku Lubina, ale zaraz za rondem skręcamy w lewo, w kierunku północno-wschodnim. Gdy ulica Krochmalna zbliży się do torów przejeżdżamy w prawo tunelem pod torami. Przejeżdżamy skrajem Brodowa. Polami i lasem jedziemy do Wysokiego. W tej wsi kierujemy się w prawo (na wschód). Droga zmienia kierunek na południowo-wschodnia potem na południowy. Przed Radomiłowem skręcamy w lewo (na wschód) i podążamy do Miłogoszczy. Do wsi tej wpadamy przy jej północnym krańcu. Kierujemy się na południe, lecz wnet skręcamy w lewo na wschód w drogę, która zmienia kierunek na południowo-wschodni. Docieramy do Górzyna. Tutaj można zobaczyć ruiny kościoła z XV wieku. Na krańcu Górzyna ostro skręcamy na północ i jedziemy do Naroczyc. W Naroczycach znajduje się pałac z parkiem. Kierujemy się na północny-wschód do Chobieni. W Chobieni można zwiedzić przypałacowy park z bardzo interesującym drzewostanem. Pałac jest nieremontowany i zamknięty. Pięknie jest też położony kościół świętych Piotra i Pawła. Warto podjechać do byłej przeprawy promowej przez Odrę i spojrzeć na ten kościół "wiszący" nad rzeką. Z Chobieni kierujemy się na północny-zachód do Nieszczyc. W tej wsi zauważmy pałac i zabudowania folwarczne. Dalej kierujemy się na południe drogą, która szybko jednak zmienia kierunek na wschodni do Kębłowa i dalej Gwizdanowa. Z Gwizdanowa mały odcinek drogą na południowy-zachód i jesteśmy ponownie w Rudnej.

Paweł Niewodniczański - 2011

Pałac w Naroczycach - 2022

Pałac w Naroczycach - 2022