Krzyże pokutne

Powiatu Lubińskiego

Krzyż pokutny to krzyż fundowany przez zabójcę w wyniku postanowień niektórych umów pojednawczych z rodziną zabitego, zawieranych w średniowieczu i początkach XVI w.

Są to monolityczne, surowe, proste, kamienne formy w kształcie krzyża występujące na terenie prawie całej Europy, od północnych Włoch po kraje Skandynawskie i od Hiszpanii aż po Kaukaz.

Szacuje się, że ich ilość wynosi ok. 7000, z czego około 4000 w Niemczech. W Polsce zachowało się około 600 kamiennych krzyży. Występują głównie na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Na terenie Powiatu Lubińskiego krzyże pokutne znajdują się w:

- Chobienii (cmentarz wraz z ruinami już nieistniejącego kościoła św. Idziego)

- Górzynie (naprzeciwko posesji nr 42 przy głównej drodze we wsi)

- Lubinie (400 metrów od skrzyżowania ul. Ścinawskiej z dwupasmówką, po lewej stronie drogi do Ścinawy)

- Miłoradzicach (na południowym krańcu wsi, na górce, pod lasem)

- Osieku (w murze okalającym kościół Chrystusa Króla)

- Rudnej (wysoko w wieży obecnej cerkwii Podwyższenia Krzyża

Świętego)

- Tymowej (dwa krzyże kilkaset metrów za wsią, przy drodze do Ścinawy, po lewej stronie)

- Wielowsi (przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny)

oraz

- Pieszkowie (kapliczka pokutna na terenie przykościelnego cmentarza).

Dla zainteresowanych prezentuję możliwą trasę szlakiem krzyży pokutnych Powiatu Lubińskiego.

Na życzenie wysyłam pliki "gpx" poszczególnych tras.

Paweł Niewodniczański- Chobienia (cmentarz wraz z ruinami już nieistniejącego kościoła św. Idziego)
- Górzyn (naprzeciwko posesji nr 42 przy głównej drodze we wsi)

- Lubin (400 metrów od skrzyżowania ul. Ścinawskiej z dwupasmówką, po lewej stronie drogi do Ścinawy)

- Miłoradzice (na południowym krańcu wsi, na górce, pod lasem)- Osiek (w murze okalającym kościół Chrystusa Króla)

- Rudna (wysoko w wieży obecnej cerkwii Podwyższenia Krzyża- Tymowej (dwa krzyże kilkaset metrów za wsią, przy drodze do Ścinawy, po lewej stronie)

- Wielowieś (przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny)
- Pieszków (kapliczka pokutna na terenie przykościelnego cmentarza).