L-54 Z Lubina wokół Polkowic

Z Lubina wokół Polkowic

Długość trasy – 52 km.

Zaczynamy na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Hutniczej. Kierujemy się ścieżką rowerową w kierunku wsi Obora. Przejeżdżamy przez wieś mijając kościół świętego Antoniego i jedziemy szosą przez las pod górę. Na końcu lasu skręcamy z szosy w lewo w pola i docieramy do czarnego szlaku, którym jedziemy na północ do Szklar Górnych. We wsi zabytkowy pałac. Przed Szklarami przecinamy szosę, a następnie docieramy do poprzecznej szosy biegnącej w prawo ze Szklar do Owczar. My skręcamy w lewo (na zachód) i przy kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w prawo (na północ). Za cmentarzem, na rozwidleniu dróg, skręcamy w prawy skos (na północny-wschód); przejeżdżamy obok leśniczówki. Teraz kilka kilometrów w lesie. Początkowo nasza trasa biegnie na północ, ale na wysokości szybu wschodniego kopalni Polkowice zmieniamy stopniowo kierunek na zachodni. Jedziemy do Sobina. We wsi kościół Michała Archanioła. Blisko kościoła znajdujemy szlak rowerowy niebieski. Początkowo biegnie on w kierunku pólnocno-zachodnim, a po paru kilometrach zmieniamy na północno-wschodni. Jadąc ciągle lasem docieramy do Suchej Górnej. Tu „wskakujemy” na szosę i podążamy do Kazimierzowa po drodze przekraczając drogę S-3 (sygnalizacja świetlna). Przejeżdżamy przez Kazimierzów i docieramy do Moskorzyna mijając po drodze kościół świętej Faustyny. Dalej zmieniamy jazdę kierując się przez pola na południowy-wschód do Guzic. Dalej polami na południe do Trzebcza. Jedziemy początkowo na południe, a następnie zmieniając kierunek na południowo-wschodni. Po drodze objeżdżamy wysypisko śmieci i docieramy do Dąbrowy. Ponownie wjeżdżamy w las obok leśniczówki „Damówka” i utrzymując kierunek południowo-wschodni podążamy do Żelaznego Mostu. Tutaj szosą w lewo (na wschód) do rurociągu, przy którym skręcamy w prawo (na południowy-zachód) w szeroką szutrową drogę. Jedziemy wzdłuż tego rurociągu. Droga szutrowa zmienia się w drogę wyłożoną płytami betonowymi. W ten sposób dojeżdżamy do szosy biegnącej z Rynarcic do Lubina. Krótki kawałek szosą w prawo i skręt w las na południowy-wschód. Szlak niebieski pieszy. Kilka kilometrów i docieramy do asfaltowej drogi biegnącej przy lotnisku. Jedziemy do drogi S-3, którą przekraczamy przejściem podziemnym. Wzdłuż kopalni Lubin do ulicy Hutniczej. Docieramy w ten sposób na miejsce startu.

Paweł Niewodniczański – luty 2016

Kościół Świętego Michała Archanioła w Sobinie

Kościół Świętej Faustyny Kowalskiej w Moskorzybie