L-52 Górki (Grzybowa, Ostrzyca, Wenus, Kropelka)

Górki: Grzybowa, Ostrzyca, Wenus i Kropelka

Długość trasy – 37 km.

Trasa biegnie poprzez Górę Grzybową, Górę Ostrzycę, Górę Wenus i Górę Kropelkę.

Są to najwyższe wzniesienia w naszej okolicy. Wjazdy niekiedy są trudne, niekiedy łatwe. Na Ostrzycę podjazd od południa jest łatwy, ale od północy trudniejszy. Na Górę Wenus wszystkie podjazdy są trudne, a niektóre bardzo trudne. Z wjazdem na Kropelkę nie ma większych trudności, za to Grzybowa Góra ma podjazdy zróżnicowane.

Rozpoczęcie wycieczki na skrzyżowaniu ulicy Lecha Kaczyńskiego z Hutniczą. Kierujemy się w kierunku wiaduktu pod torami. Przejeżdżamy na drugą stronę i wzdłuż szybu Zakładów Górniczych Lubin jedziemy do przejścia podziemnego pod dwupasmówką. Po drugiej stronie kierujemy się obok salonu Volkswagena ku terenom rekreacyjnym na zapleczu lotniska. Dalej jedziemy lasem do Goli. Początkowo drogą przeciwpożarową, ale wnet skręcamy w prawo (północny-wschód) i docieramy do Goli. Na głównym skrzyżowaniu skręt w lewo – pod górkę – na północ jedziemy do Koźlic. Przejeżdżamy przez tę wioskę z południa na północ i wjeżdżamy na małą górkę. Na tym wzniesieniu skręt w lewo (na zachód) i jedziemy wzdłuż lasu. Potem wjeżdżamy w las, by po kilkuset metrach skręcić w prawo (na północ) i wjechać na Grzybową Górę (216,7 m n.p.m.). Na górze (płaskowyżu) skręcamy w lewo i zaraz w prawo. Zjeżdżamy uzyskując kierunek północno-zachodni. Docieramy do szosy biegnącej do Rynarcic – w prawo, ale my przeskakujemy na drugą stronę jezdni, by ponownie zagłębić się w las. Jadąc na północny-zachód docieramy do Żelaznego Mostu. Na szosie skręcamy w lewo (na zachód) i jedziemy przez wieś. Po lewej stronie widzimy kościół świętej Barbary. Wspinamy się drogą do kościoła i za nim zjeżdżamy powrotnie do głównej drogi wiejskiej. Między domostwami (na północ) przejeżdżamy do szerokiej drogi szutrowej, na której skręcamy w lewo (na zachód) i jedziemy w kierunku Pieszkowic (pod górę). Od tego momentu jedziemy szlakiem czerwonym. Nie dojeżdżamy jednak do Pieszkowic, lecz na wypłaszczeniu znajdujemy drogę w prawo (na północ) do wystającej ponad las wieży obserwacyjnej. Wieża ta znajduje się Górze Ostrzycy. Wjazd od tej strony nie jest trudny. Osiągamy wysokość 223 m n.p.m. Przy szczycie, w skrzynce, znajduje zeszyt do wpisów dla turystów, którzy to dotarli. Zjazd z góry jest ostry. Droga wije się przez las to wjeżdżając na wzniesienia, to z nich zjeżdżając. Trasa nasza dociera do drogi łączącej Żelazny Most z Rynarcicami. Skręcamy w lewo (na wschód) i jedziemy do Rynarcic. Jedziemy przez wieś, a połowie wsi skręcamy do kościoła świętego Marcina. Przejeżdżamy przez posesję kościelną i wjeżdżamy na teren byłego cmentarza. Za tym terenem skręt w prawo (na wschód). Mimo, że szlak czerwony jest bardzo dobrze oznakowany (kwiecień 2014) to w tym miejscu oznakowanie nie jest jednoznaczne. Należy kierować się na oczyszczalnię ścieków, przy której płocie przejeżdżamy mając ją po prawej ręce. Kilkaset metrów dalej też oznakowanie nie jest jednoznaczne i szlak biegnie bezdrożami obok stawów. Jedziemy drogami leśnymi, a znaki szlakowe zaprowadzą nas na Górę Wenus (185 m n.p.m.). Na szczycie, w skrzynce, znajduje zeszyt do wpisów dla turystów, którzy to dotarli. Zjeżdżamy ostro w dół do zachodniego krańca Juszowic. Przeskakujemy na drugą stronę jezdni i wjeżdżamy na Górę Kropelkę. Za górą opuszczamy szlak czerwony kierując się na zachód (w prawo). Po drodze przejeżdżamy przez tory i docieramy do Koźlic zamykając pętlę. Dalej jedziemy do Goli, z której ulicą Spacerową dojeżdżamy do Lubina (wiadukt nad dwupasmówką).

Paweł Niewodniczański - 2015

Na Ostrzycy

Na Ostrzycy