L-47 Lubin - Kunice

Pętla z Lubina do Kunic przez Osiek, Pieszków, Miłoradzice, Buczynkę, Bieniowice, Spaloną, Jaśkowice Legnickie, KUNICE, Pątnów Legnicki, Raszówkę, Gorzelin i Osiek.

Długość trasy – 52 km.

Rozpoczynamy przy ulicy Piłsudskiego obok pętli autobusów miejskich (garaże). Wjeżdżamy w las i kierujemy się lasem do Osieka. We wsi kościół Chrystusa Króla, a w murze okalającym świątynię krzyż pokutny. Dojeżdżamy do głównej ulicy w tej wsi, na której skręcamy w lewo (na wschód) i docieramy do ulicy Polnej. Skręcamy w tę ulicę w prawo (na południe) i wjeżdżamy na wzniesienie. Tuż za trakcją elektryczną ostry skręt w lewo w kierunku lasu (wschód). Droga potem zmienia kierunek na południowy, a potem na południowo-wschodni. Jedziemy w kierunku Niemstowa, lecz nie dojeżdżamy do tej miejscowości. Gdy dotrzemy do szerokiej drogi polnej biegnącej od wschodu skręcamy na nią w prawo (na zachód). Przed Pieszkowem droga skręca w lewo (na południe) i zaraz potem znowu na zachód. Wnet po tym skręcie wjeżdżamy w lewo pomiędzy domy (na południe) i żółtym szlakiem podążamy do Miłoradzic. W tej wsi kościół Trójcy Świętej, a pod lasem, a na południu, krzyż pokutny. Z Miłoradzic drogą asfaltową jedziemy do Buczynki na południe polami i lasami. Z tej wsi jedziemy drogą początkowo asfaltową, a potem polną. Kierunek południowo-zachodni i południowy. Na szosie w Bieniowicach skręt w prawo na zachód i następnie, przed kościołem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w lewo (na południe) do Spalonej (szosa). W Spalonej, po lewej ręce (wschód) żwirownie z możliwością uprawiania sportów wodnych. Docieramy do głównej szosy. Tutaj skręt w lewo (na wschód) i po kilkuset metrach skręcamy w prawo w kierunku Jaśkowic Legnickich. W Jaśkowicach znajduje się kolejny akwen wodny. Widać głównie wędkarzy. Skręt w prawo (na zachód) i szosą jedziemy do Kunic. Kunice to znaczący ośrodek sportów wodnych. Objeżdżamy Jezioro Kunickie od południa, a przy wschodnim brzegu kierujemy się do głównej części Kunic na zachód. Docieramy do ruchliwej szosy łączącej Legnicę z Prochowicami. Krótko tą szosą w prawo (na północ), lecz wnet skręcamy w lewo (na północny-zachód). Szosą jedziemy do skrzyżowania z drogą biegnącą z Legnicy do Pątnowa Legnickiego i Bieniowic. Skręt na tę szosę w prawo (na północ). Po drodze przekraczamy Kaczawę. W Pątnowie Legnickiem są dwie drogi biegnące na północny-zachód (w lewo). Wybieramy tę dalszą (bardziej na północ), za łukiem drogi. Jedziemy początkowo lasem. Potem wpadamy na polanę leśną, na której znajduje się ostry skręt w lewo (na wschód). Droga ponownie skręca na północny-zachód. Docieramy do szosy asfaltowej, na której skręcamy w prawo (na północ). Wnet jednak skręcam z szosy w lewo (na północ). Teraz wiele kilometrów lasem aż do Raszówki, a właściwie jej części zwanej Lipinami. Wjeżdżamy na asfalt i jedziemy kawałek na północ. Gdy droga się rozwidla w prawo (jedna na Raszową, a druga na Miłosną) my wjeżdżamy pomiędzy domy w lewo (na wschód) i zaraz skręcamy w prawo (na północ). Lasem i polami dojeżdżamy do południowego krańca Gorzelina. Tutaj na szosie skręt w prawo (na północny-wschód). Szosa po kilkuset metrach skręca łukiem w lewo (na północ). Gdy ponownie kieruje się na wschód (w prawo) my wjeżdżamy na wprost w las (na północ). Ciągle trzymając się głównej drogi, zmieniającą kierunek, docieramy do Osieka. Tutaj przyjmujemy kierunek na Lubin. Dojeżdżamy ścieżką rowerową do skrzyżowania ulic Leśnej i Piłsudskiego. Koniec wyprawy.

Paweł Niewodniczański - 2013

Kościół Chrystusa Króla w Spalonej

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach