L-45 Do Dłużyc

Do Dłużyc

Wycieczkę rozpoczynamy przy przejściu dla pieszych przez dwupasmówkę (droga nr 3 relacji Zielona Góra – Wrocław) obok Castoramy. Przechodzimy na drugą stronę i wjeżdżamy do Miroszowic. Przejeżdżamy przez całą wieś i docieramy do Zimnicy, którą przekraczamy (most). Zagłębiamy się w las. Po około 1 kilometrze docieramy do drogi biegnącej do Kłopotowa. Skręcamy na tę drogę w prawo (na południe). Na początku wsi, za boiskiem piłkarskim, skręcamy w lewo (na wschód) i polami i lasem pędzimy do Czerńca. Wjeżdżamy do wsi, przez którą przejeżdżamy brukowaną drogą. Za kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych skręcamy w lewo (na północ) i podążamy do Siedlec. W Siedlcach, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo (na południowy-wschód), w przeciwną stronę mając kościół św. Michała Archanioła. Jedziemy wśród pól, potem lasem i znowu wśród pól. Dojeżdżamy do Ręszowa. We wsi kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Przed kościołem skręcamy w prawo i poprzez zabudowania gospodarcze kierujemy się ścieżką polną (na południe). Po drodze ponownie przekraczamy Zimnicę. Kilkaset metrów za mostkiem skręt w poprzeczną drogę w lewo (na wschód). Drogą polną jedziemy do Sitna. W tej wsi skręt w prawo (na południe) i po przejechaniu przez mostek zaraz skręt w lewo (na wschód) i ponownie polną drogą kręcimy w kierunku Dłużyc. Droga zmienia kierunek ze wschodniego na południowo-wschodni. Docieramy do sporego skrzyżowania dróg polnych i kierujemy się prawie na wprost. Jedziemy mając po lewej ręce las. Kierunek drogi jest prawie południowy. Trafiamy na rozwidlenie dróg. Wybieramy lewą odnogę i podążmy do Dłużyc mając nadal las po lewej ręce (na wschód). We wsi ruiny pałacu i kościół Chrystusa Króla. Powstało tu też Centrum Edukacji Regionalnej założone przez Stowarzyszenie Społeczno-Regionalne Ziemi Ścinawskiej Mała Ojczyzna i Andrzeja Sitarskiego (Dłużyce 6). Z Dłużyc kierujemy się szosą na południowy-zachód (w prawo) do Zaborowa. W tej wsi kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i ruiny pałacu. Z Zaborowa wybieramy kierunek na Parszowice – w prawo (na zachód). Parszowice to miejsce, w którym odprawił swoją mszę prymicyjną w kościele Świętej Rodziny ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nadal podążamy szosą, teraz do Niemstowa. Przejeżdżamy przez bardzo długą wieś mijając po drodze kościół świętego Antoniego z Padwy. Kilkaset metrów za kościołem skręt w prawo (na północny-zachód) do przysiółka Łazek. Przejeżdżamy przez Łazek i docieramy do drogi biegnącej z Wrocławia do Zielonej Góry. Przekraczamy drogę w poprzek i zagłębiamy się w las jadąc do Osieka. W tej wsi wjeżdżamy na główną drogę i kierujemy się w lewo (na zachód). Przed kościołem Chrystusa Króla skręt w prawo i jedziemy do lasku. Przejeżdżamy przez las i wyjeżdżamy na Przelesiu skąd kierujemy się na miejsce startu.

Paweł Niewodniczański - 2013

Kościół Chrystusa Króla w Dłużycach

Dłużyce