L-40 Z Lubina do Sitna

Z Lubina do Sitna

Długość trasy 32 km

Początek opisu trasy rozpoczynamy od skrzyżowania drogi nr 3 biegnącej z Zielonej Góry do Wrocławia. Przekraczamy ją i jedziemy kawałek ścieżką rowerową w kierunku Ścinawy. Po około 500 metrach skręcamy w lewo (na północ) w drogą biegnącą do ulicy Księginickiej, na której skręcamy w prawo (na wschód) i podążamy do Księginic. Przejeżdżamy przez tę wieś na wprost. Droga za Księginicami stopniowo kieruje się na południe. Przecinamy szosę biegnącą z Lubina do Ścinawy i jedziemy do Czerńca. W Czerńcu, za kościołem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, skręcamy w lewo (na północ) i kierujemy się do Siedlec. W tej wsi skręcamy w prawo i szosą jedziemy do Ręszowa. W Ręszowie zaniedbany pałac i kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Za wsią skręcamy w prawy skos w drogę polną i jedziemy czerwonym szlakiem rowerowym, na który trafiliśmy już w Czerńcu. Polami i lasami przejeżdżając stare torowisko docieramy do drogi asfaltowej biegnącej z Prochowic do Ścinawy. Skręcamy w prawo (na południowy-zachód) i wnet jesteśmy w Sitnie. We wsi, przed krzyżem, skręt w prawo. Droga asfaltowa przemienia się w drogę polną i doprowadza nas do Niemstowa. Na głównej drodze jazda w prawo. Jednak po około 150 metrach zjeżdżamy w prawy skos w drogę polną. Droga ta prowadzi nas do mostka nad Zimnicą i do Czerńca. Przez wieś przejeżdżamy trasą, którą jechaliśmy wcześniej. Trzymamy się jednak czerwonego szlaku rowerowego i jadąc na zachód (na wprost) docieramy do boiska piłkarskiego w Kłopotowie, za którym skręcamy w prawo (na północ). Asfaltową drogą, mijając wysypisko śmieci, dojeżdżamy do drogi relacji Lubin-Ścinawa. Teraz tylko kilkaset metrów w lewo (na zachód) ścieżką rowerową i jesteśmy na miejscu startu.

Paweł Niewodniczański - 2012

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ręszowie

Pałac w Księginicach

Dzwonnica w Siedlcach