L-42 Chocianow - Osła - Chocianów

Chocianów-Osła-Gromadka-Pasternik-Chocianów

Długość trasy 43 km

Trasa jest płaska; niekiedy szlaki leśne są piaszczyste.

Początek proponujemy w Rynku Chocianowa. Kierujemy się drogą na zachód w kierunku Bolesławca (Gromadki), lecz na skrzyżowaniu dróg na skraju miasta kierujemy się początkowo na południe i skręcamy na południowy-zachód na Nową Kuźnię (Stary Łom). Szlak czerwony i zielony biegną mało uczęszczaną szosą. Można wybrać też przejazd ścieżkami leśnymi dojeżdżając do Nowej Kuźni lub Patoki (obok Modłej). Jest to obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO). Z Modłej kierujemy się czerwonym szlakiem rowerowym i zielonym pieszym do Osłej. Z tej wsi szosą do Gromadki. W lesie obszar Natura 2000 „Gałuszki w Chocianowie”. Jest to obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO). Droga słabo uczęszczana przez samochody. Dalej do Wierzbowej czerwonym szlakiem wśród pól. Od tej wsi do Chocianowa szlak czerwony i niebieski. Do Pasternika lasem na wschód. W Pasterniku przeskakujemy przez szosę kierując się na północny-wschód, a następnie na wschód ciągle lasem. Docieramy na miejsce startu w Chocianowie.

Na trasie można natrafić na kilka ciekawych obiektów. W Chocianowie Rynek z kościołem świętego Józefa oraz zamek przebudowany na pałac. W Modłej kościół Matki Boskiej Różańcowej oraz pozostałości po zabudowie pałacowej i ruiny zamku. W Osłej natomiast można zobaczyć kościół świętych Piotra i Pawła i zabudowania zespołu pałacowego. W Wierzbowej kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Paweł Niewodniczański - 2012

Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Modłej

Pałac w Osłej

Kościół swiętych Piotra i Pawła w Osłej