L-41 Pogorzeliska-Wierzbowa-Przemków-Pogorzeliska

Pogorzeliska-Wierzbowa-Przemków-Pogorzeliska

Długość trasy 47 km

Trasa jest płaska.

Rozpoczynamy w Pogorzeliskach koło pięknego kościoła pod wezwaniem świętego Jacka. Największe piękno tej świątyni mieści się w jej środku, więc warto odwiedzić ją w czasie mszy świętej. Kierujemy się zachód szosą asfaltową do Jakubowa Lubińskiego. We wsi tej kierujemy się na południe. Przy południowym krańcu zmieniamy kierunek na wschodni z lekkim odchyleniem południowym. Przejeżdżamy od północy przysiółka Węgielin. Trafiamy na szeroką drogę leśna podążającą na południe z lekkim odchyleniem zachodnim. Tą drogą jedziemy do Pasternika. Tutaj w prawo (na zachód). W połowie wsi skręcamy na południe do wsi o pięknej nazwie Motyle. Na południu wsi trafiamy na drogę biegnącą w prawo (na zachód) do Wierzbowej. W Wierzbowej znajdujemy kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przy kościele znajdujemy drogę biegnącą na północny zachód. Tą drogą biegnie czerwony szlak rowerowy. Jedziemy nią kilka kilometrów do dużego skrzyżowania dużych dróg leśnych. Zmieniamy kierunek na północno-wschodni i włączamy się w szlak niebieski rowerowy. Jedziemy tak wiele kilometrów do Przemkowa nie zjeżdżając z szerokiej prosto biegnącej drogi leśnej. Pierw czerwony, a potem niebieski szlak rowerowy odłącza się od głównego traktu. Dojeżdżamy do Przemkowa. Kierujemy się na wschód by odnaleźć szosę biegnącą do Chocianowa. Tuż za miastem, już w lesie, odbijamy od szosy na trakt leśny kierując się na południowy-wschód. Nie dojeżdżamy do Wysokiej, lecz omijamy ją od północy. Trafiamy na boczną szosę, na której skręcamy w lewo (na wschód) i przejeżdżamy przez Borowo i docieramy do Łakocin. We wsi tej kierujemy się na wschód i docieramy do szosy biegnącej na południe (w prawo) do Pogorzelisk.

Paweł Niewodniczański - 2012

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbowej

Kościół Świętego Jacka w Pogorzeliskach

Kościół Świętego Jacka w Pogorzeliskach