Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» є обласним профільним позашкільним навчально-виховним закладом, основним видом освітньої діяльності якого є туристсько-краєзнавчий напрям, що передбачає залучення учнівської молоді до активної роботи з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями й навичками з усіх видів туризму та краєзнавства, організацію змістовного дозвілля. Центр здійснює навчання і виховання школярів у позаурочний та позанавчальний час.

Мета діяльності закладу:

  • здійснення додаткової позашкільної освіти;

  • створення системи пошуку, розвитку та підтримки юних талантів, обдарувань для формування творчої і наукової еліти у різних галузях суспільного життя;

  • стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді;

  • задоволення їх потреб у професійному самовизначенні відповідно до інтересів і здібностей;

  • виховання духовної культури особистості;

  • організація дозвілля засобами туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи.