Konferencijos

2019 m. "Iššūkiai, atnaujinant ugdymo turinį“ Ukmergės Antano Smetonos gimnazija Foto Pranešimas

2018 m. "Lyderystė" Šakių "Žiburio gimnazija Foto Pranešimas

2017 m. "Reformacija 500" Tauragės Šaltinio progimnazija Foto Pranešimai

2016 m. "Mokinio pažangos matavimas mokykloje" Vilniaus Užupio gimnazija Foto Pranešimas

2015 m. "Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir ugdymas" Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija ir gimnazija Foto Pranešimas

Archyvas

1995 Steigiamoji konferencija Vilnius, Mokytojų namai Protokolas

1996 Kokia mokykla yra gera? Vilnius, PPRC Pranešimai Foto

1997 Keliai į gerą mokykla Šiaulių J.Janonio gimnazija Pranešimai

1998 Ar mano mokykla gera? Vilnius, PPRC Pranešimai

1999 Mokyklų kaitos modeliai Palangos Vlado Jurgučio mokykla Foto

2000 Regioninė švietimo politika Panevėžio Alfonso Lipniūno mokykla Foto Rezoliucija

2001 Švietimo įstatymas: įteisinimas esamo ar provokacija pokyčiams Kauno r. Garliavos Jonučių mokykla Foto Pranešimai Rezoliucija

2002 Mokyklos planai - biurokratija ar ugdymo garantija Šilalės Dariaus ir Girėno mokykla Foto Pranešimai Rezoliucija

2003 Lietuvos mokykla Europoje Šakių "Aukuro" mokykla Foto Pranešimai

2004 Mokyklos lyderių dešimtmečio patirtis Anykščių A.Vienuolio gimnazija Foto Pranešimai

2005 Mokyklų tobulinimo ir Mokyklų lyderių programų jungtys Palangos Vlado Jurgučio mokykla Foto Pranešimai

2006 Ar egzaminai patvirtina brandą? Kupiškio P. Matulionio mokykla Foto Rezoliucija

2007 Mokykla XXI amžiuje Druskininkų „Dainava“ / Atgimimo mokykla Foto Pranešimai

2008 Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas Plungės Senamiesčio mokykla Foto Pranešimai Rezoliucija

2009 ŠMM projektai ir šiandieninis mokyklų poreikis inovacijoms Kaišiadorių A.Brazausko mokykla Foto Pranešimai

2010 Geros mokyklos kriterijai Alytaus šv. Benedikto gimnazija Foto Pranešimai

2011 /2012 Bendrojo ir profesinio mokymo sąsajos Elektrėnų profesinio mokymo centras Foto Pranešimai

2012 Pagalba mokyklai Anykščių A.Vienuolio gimnazija Foto Pranešimai

2013 Individualios mokinio pažangos vertinimas Mažeikių Kalnėnų mokykla Foto Pranešimai

2014 m. "ES paramos projektų nauda mokykloms" Palangos Vlado Jurgučio mokykla Foto Pranešimai