Montessoriförskolan Lilla Kuben

Kö till Lilla Kuben

Lilla Kuben har ett eget kösystem med syskonförtur.

Vi eftersträvar även en jämn åldersfördelning i den mån det går i våra barngrupper.


Vi tar in barn i alla åldrar över hela året.


Lilla Kubens öppettider är 7.30-17.00


Köanmälan

Om du vill ställa ditt barn i kö på lilla kuben görs detta enklast genom att ni laddar ner anmälningsblanketten och fyller i densamma.


Skicka sedan ifyllt dokumentet till epost: info@lillakuben.se
Queue application.pdf
Köanmälan.pdf

Skicka ifylld anmälan till:


epost:

info@lillakuben.se


Vanlig post:

Montessoriförskolan Lilla Kuben

Att: Köansvarig

Sofiavägen 4d

222 41 LUND