Noguruši no attālinātā procesa, jauniešiem bija vēlme satikties un darīt lietas kopā. Beidzoties lielai daļai Covid 19 ierobežojumu, šī vēlme tika realizēta kopā ar pilsoniskās līdzdalības iesaisti.


Šajā tiešsaistes vietnē jūs atradīsiet mūsu piedzīvotā apkopojumu, kā arī idejas un metodes un aktivitātes  kā veicināt pilsonisko līdzdalību savā kopienā.

    

Projekta nr. Vp2022/1-38

    

MŪSU PIEDZĪVOTAIS

  1. Aktīvo jauniešu apmācības 

Jaunieši mācījās kļūt par projekta mentoriem citiem jauniešiem aktivitātēs. Viņi apguva kā iespējams piesaistīt projektam citus jauniešus, iesaistīt tos kopīgās aktivitātēs nākamajos projekta posmos kā arī uzsāka plānot jauniešu hakatonu un šajā aktivitātē tika izstrādāts kopīgs projekta logo. 

2. Kopienas dārzs pilsoniskai līdzdalībai

Jaunieši tika iepazīstināti ar kopienas dārziem, to  nepieciešamību un izveides pamatiem un pievienoto vērtību kopienai. Tika organizēts darbs grupās, neformālās sarunas ar eksperiem zero-vaste un ilgtspējīgas domāšanas tematikā. Kopīgi veidota maltīte ar ideju par "zaļu" ēdienreizi kalpoja kā laba saliedēšanās metode.

3. Veselīgs dzīvesveids, veselīgai domāšanai, veselīgai sabiedrībai

Laivu brauciena laikā jaunieši runāja par mentālās veselības problēmām, kā fiziskas aktivitātes pie dabas var palīdzēt tās mazināt. Ar neformālām izglītības metodēm tika apspriests aktīvais dzīvesveids,  kā arī aktuāla tēma- dabas aizsardzība, kurā jauniešiem bija iespēja samazināt dabas piesārņojumu.

4. Pārgājiens pilsonikās domāšanas veicināšanai 

Jaunieši iesaistījās aktivitātē, kurā apvienoja veselīga dzīvesveida metodes ar pilsonisko domāšanu. Pārgājiena maršrutu jaunieši  izvēlējās sev neierastā vidē, lai vairāk apgūtu zināšanas par Latviju, tādējādi veicinot patriotismu, Latvijas dabas saglabāšanu un paplašinātu savas zināšanas dažādās pilsoniskās līdzdalības iesaistes iespējās.

5. Vēlēšanu simulācija

Pirms Latvijas 14. Saeimas vēlēšanām, jauniešiem bija iespēja mācīties par politiskajiem spēkiem un norisēm Latvijā. Tika organizēta vienkāršota vēlēšanu simulācija, pielāgota tā, lai būtu interesanta, dažāda vecuma jauniešiem. Simulācijā bija veidota, lai iedziļinātos vēlēšanu būtībā, veicinātu kritisko domāšanu. 

6. Kafija ar politiķi

Lai iepazīstinātu jauniešus ar vietējo politiķu darbu un veicinātu jauniešu sadarbību tika organizēta "Kafija ar politiķi". Tikšanās laikā jauniešiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, kas skar jaunatnes jomu un sniegt priekšlikumus, kā attīstīt jauniešu kopienai jaunus resursus un pakalpojumus.

7. Projektu Hakatons jauniešiem  

Aktīvajiem jauniešiem sadarbojoties ar projekta vadītājiem tika izstrādāts noslēguma pasākums 'Projektu hakatons jauniešiem", Kuru aktīvie jaunieši sāka gatavot projekta sākuma posmā un pilnveidoja projekta laikā. Šajā aktivitātē aktīvie jaunieši aicināja visus neaktīvos jauniešus, kuri projekta aktivitātēs bija iesaistījušies jau iepriekš, un arī jaunus dalībniekus, kuri izrādīja interesi par projektu.

8. Projekta noslēgums 

Noslēguma posmā aktīvie jaunieši "pildīja mājasdarbus" palīdzot projekta organizētājiem veikt gala atskaites. Sadarbojoties ar ekspertu pilnveidoja mājaslapu, kurā ievietoja publikācijas un fotogrāfijas no notikušajām aktivitātēm un veica rezultātu izplatīšanu nosūtot gatavās mājaslapas versiju draugiem, vietējiem jauniešu centriem un Liepas skolai.