ZDRUŽENIE ZLŽ

Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska - ZLŽ

je združenie ľudí, ktorí sa rozhodli pracovať na záchrane kultúrneho a technického dedičstva staviteľov lesných železníc na Slovensku. Prvým konkrétnym výsledkom bolo vybudovanie úseku úzkorozchodnej koľajovej trate v Malých Karpatoch pri zrúcanine kláštora Katarínka medzi obcami Naháč, Dechtice a Dobrá voda z použitím hlavne pôvodného materiálu a renovácia a rekonštrukcia nákladných a osobných vagónov ako i lokomotívy pre rozchod 600 mm.

Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska, o.z.

Fazuľová 1

811 07 Bratislava

DIČ: 2022566722

IČO: 42131715

Bankové spojenie: 2924836659 / 1100 Tatrabanka

SK59 1100 0000 0029 2483 6659