KONTAKTY

Róbert Ružek

predseda združenia ZLŽ

mobil: +421 905 701 329

Ivan Ružek

správca areálu LŽK

mobil: +421 911 333 073

Bankové spojenie:

Tatrabanka

č.ú. 2924836659 / 1100

SK59 1100 0000 0029 2483 6659