rok 2021

V roku 2021 bola splnená najdôležitejšia úloha - výmena koľajiska pri depe v dĺžke 50 metrov. Dôvodom bola bezpečnosť. V opravenom úseku boli pôvodné tenké koľajnice skorodované, podvaly zhnité a lôžko taktiež nebolo vhodné. Nový úsek má komplet nové štrkové lôžko, podvaly a najmä dlhšie a silnejšie koľajnice. Celú rekonštrukciu sa podarilo vykonať v mesiaci máj. Mechanizované práce vykonal pán Kalaš a ručné brigádnici z Klubu priateľov železnice Trnavy. Ďalej boli opravené dva úseky trate za pomoci brigádnikov z Klubu vojenskej histórie, ktorí pomohli pri presune štrku a podbíjaní koľajníc. Z Ivánky pri Dunaji sme získali banský hunt pôvodom z Ostravy. V osobnom vagóne pribudli lavičky a v piecke sa dá bezpečne zakúriť. V dielni pána Šildeka pokračuje generálna oprava nákladného vagóna a na opravu čaká kyplora objavená v rušňovom depe.

Všetkým našim návštevníkom ďakujeme za prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image