rok 2021

V roku 2021 bola splnená najdôležitejšia úloha - výmena koľajiska pri depe v dĺžke 50 metrov. Dôvodom bola bezpečnosť. V opravenom úseku boli pôvodné tenké koľajnice skorodované, podvaly zhnité a lôžko taktiež nebolo vhodné. Nový úsek má komplet nové štrkové lôžko, podvaly a najmä dlhšie a silnejšie koľajnice. Celú rekonštrukciu sa podarilo vykonať v mesiaci máj. Mechanizované práce vykonal pán Kalaš a ručné brigádnici z Klubu priateľov železnice Trnavy. Ďalej boli opravené dva úseky trate za pomoci brigádnikov z Klubu vojenskej histórie, ktorí pomohli pri presune štrku a podbíjaní koľajníc. Z Ivánky pri Dunaji sme získali banský hunt pôvodom z Ostravy. V osobnom vagóne pribudli lavičky a v piecke sa dá bezpečne zakúriť. V dielni pána Šildeka pokračuje generálna oprava nákladného vagóna a na opravu čaká kyplora objavená v rušňovom depe.

Všetkým našim návštevníkom ďakujeme za prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšie stretnutia!