Program

ProgramÖvning Banskjutning Tisdagar 17:30 – 19:30Lördagar 10:00 – 12:00
Anmälningstider Klubbtävlingar: Fält: 9:30-10:00 Bana: 17:15-17:45
Skjutledare och biträdeSkjutledaren skall kontakta biträdande senast veckan före aktuell skjutning.Skjutledaren eller biträdande med förhinder skall skaffa ersättare i god tid.
Ändringar i programmetÄndringar och kompletteringar av skjutprogram anslås på Skarpudden, samt hemsida.

OBS: Schemaförändringar kan uppstå.

Program 2021