Program

Program

Övning Banskjutning

Tisdagar 17:30 – 19:30

Lördagar 10:00 – 12:00

Anmälningstider Klubbtävlingar:

Fält: 9:30-10:00

Bana: 17:15-17:45

Skjutledare och biträde

Skjutledaren skall kontakta biträdande senast veckan före aktuell skjutning.

Skjutledaren eller biträdande med förhinder skall skaffa ersättare i god tid.

Ändringar i programmet

Ändringar och kompletteringar av skjutprogram anslås på Skarpudden, samt hemsida.

OBS: Schemaförändringar kan uppstå.

Program för 2020 arbetas fram. Välkommen åter.